Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

17.06.2013

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.

27 maja br. z okazji Dnia Diagnosty Laboratoryjnego odbyła się gala, podczas której Naczelną Radę Adwokacką reprezentował adw. Krzysztof Komorowski, zastępca sekretarza NRA. Spotkanie, zorganizowane przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych, miało miejsce w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie. Bartosz Arłukowicz, minister zdrowia, objął wydarzenie honorowym patronatem.

Tegoroczna uroczystość „Profesjonaliści Forbesa 2013 – Zawody Zaufania Publicznego” odbyła się w Warszawie 29 maja br. Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, był gościem specjalnym tego wydarzenia. Podczas spotkania nagrodzono laureatów rankingu „Profesjonaliści Forbesa 2013” w pięciu grupach zawodowych, w tym adwokatów. Szczególnym punktem spotkania był panel dyskusyjny poświęcony szansom i wyzwaniom stojącym przed środowiskami zawodowymi.

Adw. Rafał Dębowski, przewodniczący Komisji Komunikacji Społecznej NRA, uczestniczył w spotkaniu grupy roboczej, mającej na celu opracowanie koncepcji doręczeń sądowych po zniesieniu obowiązku meldunkowego. Spotkanie odbyło się 29 maja w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Sąd Najwyższy rozpatrzył skargę Ministerstwa Sprawiedliwości na uchwałę ORA w Wałbrzychu w sprawie pobierania opłaty za wpis. Skarga została oddalona. NRA reprezentowała adw. Anisa Gnacikowska.

8 czerwca br. podczas Środowiskowego Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich Izb Adwokackich w Białymstoku, Lublinie i Siedlcach, prezydium NRA reprezentował adw. Krzysztof Boszko, sekretarz NRA.

Adw. Krzysztof Boszko uczestniczył także w konferencji pt. „Ofiary handlu ludźmi”, zorganizowanej 10 czerwca br. w gmachu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury oraz wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

W dniach 13-14 czerwca br. w Bratysławie odbył się zjazd słowackiej rady adwokackiej, na którym polską palestrę reprezentowała adw. Małgorzata Kożuch, członek NRA.

13 czerwca odbyło się posiedzenie nadzwyczajnej komisji ds. kodyfikacji Sejmu RP, na której omawiana była kwestia nowelizacji kpk, zakładająca m.in. przyznanie radcom prawnym prawa do obrony w sprawach karnych. Adwokaturę reprezentował adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA. Na posiedzeniu obecny był również adw. Jerzy M. Majewski.

Tego samego dnia senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji uwzględniła zgłoszony przez adwokata Rafała Dębowskiego, działającego z upoważnienia Prezydium NRA, postulat zmiany ustawy o księgach wieczystych, którego istotą jest rozszerzenie o adwokatów oraz radców prawnych kręgu podmiotów uprawnionych do korzystania z wyszukiwarki elektronicznych ksiąg wieczystych. Senat będzie głosował nad przyjętą poprawką 19 czerwca br. (czytaj więcej)

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej uczestniczył w IX Sprawozdawczym Krajowym Zjeździe Izby Architektów RP w dniach 14-15 czerwca br.

W piątek, 14 czerwca, adw. Krzysztof Boszko wziął udział w II edycji Konferencji Studenci Prawa w Polsce, zorganizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland. Konferencja była okazją do spotkania Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z reprezentantami samorządów prawniczych oraz przedstawicielami i partnerami największych polskich kancelarii i firm zatrudniających prawników. Oprócz prezentacji wyników badań opinii, przeprowadzonych wśród studentów prawa w całej Polsce, spotkanie obejmowało dwa panele dyskusyjne, podczas których poruszono tematykę aktualnej sytuacji studentów prawa oraz ich przyszłości.

15 czerwca br. adwokaci dyskutowali na temat mobbingu i dyskryminacji w środowisku pracy. Konferencję we Wrocławiu zorganizowała Komisja Praw Człowieka NRA. Spotkanie otworzył adw. Andrzej Zwara, prezes NRA.

W ostatnich tygodniach odbyły się zgromadzenia izbowe we Wrocławiu (1 czerwca br.), Koszalinie (15 czerwca br.), Szczecinie (15 czerwca br.) oraz w Płocku (16 czerwca br.). Podczas spotkań wybrano nowy skład osobowy rad, sądów dyscyplinarnych, komisji rewizyjnych oraz delegatów na zjazd adwokatury. Zgromadzenie w Płocku było także okazją do uroczystego otwarcia pawilonu konferencyjno-dydaktycznego.

Nie zabrakło także wydarzeń integracyjno-sportowych z udziałem adwokatów. W dniach 30 maja-2 czerwca br. w Gdyni odbyły się coroczne Mistrzostwa Adwokatów w Tenisie Ziemnym. Organizacją wydarzenia zajęły się: Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku oraz Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki NRA. Natomiast w dniach 6-9 czerwca 2013 r. miał miejsce XXIII Ogólnopolski Rejs Adwokatów im. adw. Marii Budzanowskiej po Jezioraku, podczas którego zostały rozegrane Regaty o Puchar Prezesa Naczelnej Rady Adwokackie.

Tagi: NRA, kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email