Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

28.06.2013

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.

W dniach 18-20 czerwca br. adw. dr Monika Strus-Wołos, członek prezydium NRA i szefowa misji obserwacyjnej NRA w Kazachstanie, odbyła w Brukseli spotkania z członkami Parlamentu Europejskiego oraz przedstawicielami Komisji Europejskiej, odpowiedzialnymi za zagadnienia ochrony praw człowieka. Celem wizyty było przedstawienie raportu z misji NRA w Kazachstanie. (czytaj relację)

20 czerwca br. adw. Andrzej Siemiński, doradca prezesa NRA ds. organizacyjnych  oraz  adw. Magdalena Fertak, wiceprzewodnicząca komisji  ds. Wizerunku Zewnętrznego i Działalności Pro Bono NRA, reprezentowali Naczelną Radę Adwokacką podczas seminarium dotyczącego wyłączenia z podatku VAT usług bezpłatnej pomocy prawnej na rzecz osób niezamożnych oraz zwolnienia otrzymującego pomoc z podatku dochodowego z tego tytułu. Spotkanie zorganizował Instytut Spraw Publicznych. (czytaj więcej)

Adw. Małgorzata Kożuch, członek NRA, wzięła udział w konferencji pt. „Zawody prawnicze, rynek usług prawniczych oraz edukacja prawnicza. Spojrzenie w przyszłość”, zorganizowanej z okazji X Rocznicy Programu LL.M. in American Law. Naczelna Rada Adwokacka objęła wydarzenie honorowym patronatem. Pani mecenas zabrała głos w panelu pt. „Legal Profession”. Konferencja miała miejsce 21 czerwca w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Spotkanie zorganizował Wydział Prawa i Administracji UJ, na którym w wyniku współpracy z The Catholic University of America w 2003 r. zainaugurowano program LL.M. – podyplomowych studiów prawniczych z zakresu prawa amerykańskiego.

Tego samego dnia ponad 600 adwokatów izby warszawskiej oficjalnie dołączyło do polskiej palestry. Uroczystość odbyła się w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Ślubowanie odebrał adw. Ziemisław Gintowt, dziekan ORA w Warszawie. Na widowni nie zbrakło przedstawicieli Naczelnej Rady Adwokackiej: adw. Krzysztofa Komorowskiego, zastępcy sekretarza NRA oraz adw. Rafała Dębowskiego, członka NRA (czytaj relację). W środę 28 czerwca br. ślubowanie złożyli także adwokaci izby krakowskiej.

22 czerwca br. w Ostromecku koło Bydgoszczy odbyło się posiedzenie plenarne NRA (czytaj relację).

Adw. Andrzej Siemiński uczestniczył w uroczystym wręczeniu nagród laureatom XLVII Ogólnopolskiego Konkursu „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych. Spotkanie odbyło się 24 czerwca w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie.

Również w poniedziałek 24 czerwca adw. Rafał Dębowski, członek NRA i przewodniczący komisji ds. informatyzacji przy NRA, wziął udział w dyskusji podczas konferencji pt. „Efektywność, sprawność i skuteczność w zarządzaniu sądami i sprawami – standardy europejskie”. W spotkaniu w siedzibie Sądu Najwyższego uczestniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jacek Gołaczyński, odpowiedzialny za informatyzację wymiaru sprawiedliwości. Wygłosił referat pt. „Technologie informatyczne metodą usprawnienia pracy sądów. Systemy dostępowe online”. Organizatorem wydarzenia była Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

27 czerwca, adw. Krzysztof Komorowski reprezentował Naczelną Radę Adwokacką na uroczystej gali z okazji ogłoszenia wyników VII Rankingu Wydziałów Prawa, przeprowadzonego przez Dziennik Gazetę Prawną.

Adw. Maciej Łaszczuk, przewodniczący Komisji ds. zagranicznych NRA i jednocześnie członek Komisji Finansowej CCBE (Council of Bars and Law Societies of Europe) uczestniczył 21 czerwca w posiedzeniu komitetu finansowego CCBE w Pradze oraz 28 czerwca – w sesji plenarnej CCBE w Brukseli.

Tagi: NRA, kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email