Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

19.07.2013

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.

29 czerwca br. odbyły się dwa, ostatnie przed wakacjami, zgromadzenia izbowe: w Lublinie oraz w Gdańsku. Wybrano nowy skład osobowy rad, sądów dyscyplinarnych, komisji rewizyjnych oraz delegatów na zjazd adwokatury.

5 lipca br., adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, uczestniczył w IV uroczystej sesji Rady Miasta Szczecin, podczas której odbyło się nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Szczecin pani Krystynie Łyczywek, znanej artystce i mecenasce polskiej kultury, żonie i matce wybitnych szczecińskich adwokatów.

Tego samego dnia poznańska Palestra przyjęła do swojego grona nowych adwokatów. Ślubowanie odbyło się w Auli UAM w Poznaniu w obecności adw. Andrzeja Reichelta, dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, oraz członków prezydium ORA.

9 lipca 2013 r., na wniosek Naczelnej Rady Adwokackiej, przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach zwołał posiedzenie Prezydium Komisji z przedstawicielami NRA oraz Krajowej Izby Radców Prawnych. Naczelną Radę Adwokacką reprezentował adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, wraz z zespołem doradców: adw. prof. Piotrem Kardasem, adw. prof. Piotrem Kruszyńskim, adw. dr. Michałem Jackowskim i adw. Jerzym M. Majewskim. 11 lipca br. Komisja również zajmowała się kwestią zmian w kpk. (czytaj relację)

Również we wtorek 9 lipca, adw. Katarzyna Szoda-Wolska, członek Komisji Praw Człowieka przy NRA, uczestniczyła w konferencji „Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce. Stan obecny, efekty działania, możliwości wykorzystania w polityce społecznej państwa”. Wstępem do dyskusji była prezentacja kompleksowego raportu, przeprowadzonego przez Instytut Spraw Publicznych – organizatora spotkania. Patronat nad wydarzeniem objęła Komisja Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP. W konferencji uczestniczyli również parlamentarzyści, przedstawiciele rządu i samorządów, oraz eksperci.

16 lipca odbyło się spotkanie dotyczące akcji „Tydzień Mediacji”, która odbędzie się w październiku 2013 r. Organizacją wydarzenia, w ramach odchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji, zajmuje się Ministerstwo Sprawiedliwości. W spotkaniu uczestniczyła adw. Martyna Mierzejewska, zawodowy mediator przy Centrum Mediacyjnym przy NRA.

Tagi: NRA, kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email