Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

13.09.2013

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.

Naczelna Rada Adwokacka została partnerem akcji „Biała księga barier dla małych i średnich firm”. Celem przedsięwzięcia jest wskazanie niewłaściwie funkcjonujących przepisów, które utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej oraz opracowanie postulatów zmian lub nowych rozwiązań. Inicjatorem akcji jest „Rzeczpospolita”. 8 sierpnia, w warszawskiej siedzibie redakcji gazety, odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli organizacji prawniczych, wśród których obecny był adw. Andrzej Zwara, prezes NRA.

Prezes Andrzej Zwara, jako członek kapituły przyznającej tytuły „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2013”, uczestniczył w spotkaniach dyskusyjnych, których końcowym efektem będzie stworzenie rankingu obejmującego 30 laureatów – prawników, którzy swoją wiedzą, postawą i determinacją wyznaczają standardy świadczenia usług prawnych. Konkurs organizuje wydawnictwo LexisNexis oraz Dziennik Gazeta Prawna.

27 września w kościele p.w. św. Karola Boromeusza odprawiona została msza święta w intencji ś.p. Cezarego Ponikowskiego. W ten sposób adwokaci uczcili 160. rocznicę urodzin pierwszego prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Wśród adwokatów, którzy przybyli na mszę, nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych. Do zgromadzonych przemówił adw. Andrzej Zwara, prezes NRA. Podziękował wszystkim przybyłym i zaprosił do przejścia na grób Cezarego Ponikowskiego na Cmentarzu Powązkowskim, gdzie został złożony wieniec.

W dniach 4-6 września br. w Krakowie adw. Małgorzata Gruszecka, członek prezydium NRA, wzięła udział w konferencji wykładowców bloku cywilnego i karnego Ośrodka Szkolenia Wstępnego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Celem spotkania było omówienie metod szkoleniowych realizowanych w Ośrodku Szkolenia Wstępnego i dostosowanie tych metod do realizacji konkretnych zadań wynikających z programów aplikacji, jak też weryfikacja przyjętych założeń metodologicznych oraz poddanie ich krytycznej ocenie wykładowców realizujących zadania programowe.

8 września br. w Kościele św. Jakuba w Warszawie odprawiona została msza święta w intencji warszawskiej adwokatury oraz adwokatów poległych we wrześniu 1939 w obronie Warszawy. Inicjatorami wydarzenia byli kandydaci na szefów izby warszawskiej – adw. Paweł Rybiński i adw. Bartosz Grohman.

W związku z egzaminem adwokackim, który miał miejsce w marcu tego roku, izby adwokackie organizują uroczyste gale, podczas których młodzi adwokaci składają ślubowanie przed dziekanem rady. W ostatnim czasie nowych adwokatów przyjęły izby w: Bydgoszczy – 22 lipca, Bielsku-Białej – 23 sierpnia, Katowicach – 1 września, oraz Wrocławiu – 6 września.

Adw. Maciej Łaszczuk, przewodniczący Komisji ds. zagranicznych NRA i jednocześnie członek Komisji Finansowej CCBE (Council of Bars and Law Societies of Europe) uczestniczył  w sesji plenarnej CCBE w Zagrzebiu w dniach 12-13 września br.

Adw. dr Monika Strus-Wołos, przewodnicząca komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Działalności Pro Bono, zaprezentowała raport z misji obserwacyjnej w Kazachstanie we francuskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Spotkała się także z Joanną Grodzką, chargée d’affaires RP w Paryżu. Podczas rozmowy w Ambasadzie RP w Paryżu, pani mecenas opowiedziała o dokonaniach adwokatury na zagranicznych misjach obserwacyjnych.

 

Tagi: NRA, kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email