Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

20.09.2013

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.

W sobotę 14 września odbyły się kolejne dwa zgromadzenia izbowe. W Siedlcach Naczelną Radę Adwokacką reprezentowały panie mecenas Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA, oraz Małgorzata Pietkiewicz, skarbnik NRA. Z kolei Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wygłosił przemówienie i wręczył odznaczenia Adwokatura Zasłużonym podczas zgromadzenia w Warszawie. W zgromadzeniu izby warszawskiej uczestniczyła również adw. dr Monika Strus-Wołos, członek Prezydium NRA oraz dziekani Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie i Łodzi – adw. Paweł Gieras i adw. Jarosław Szymański.

Adw. Małgorzata Gruszecka, członek Prezydium NRA, uczestniczyła w XV Kongresie Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce, który odbył się dniach 16 do 19 września br. w Zakopanem.

16 września br. adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, oraz adw. Rafał Dębowski, członek NRA, odbyli spotkanie z wiceministrem sprawiedliwości Jerzym Kozdroniem w celu omówienia bieżących spraw dotyczących samorządu adwokackiego.

Adw. Krzysztof Komorowski, zastępca sekretarza NRA, 17 września br. uczestniczył w obchodach 74. rocznicy agresji sowieckiej. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu, przemówień, oraz złożenia kwiatów przed Pomnikiem Poległych i Pomordowanych na Wschodzie. Następnie odprawiona została msza święta w Katedrze Polowej przy ul. Długiej.

18 września, na zaproszenie dr. Grzegorza Kucharewicza, prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej, prezes Andrzej Zwara wziął udział w obchodach X Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza, które odbyły się w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Również 18 września w gmachu Senatu RP odbyło się posiedzenie Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka. Obradujący rozpatrywali ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Naczelną Radę Adwokacką reprezentował adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA.

Tagi: NRA, kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email