Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

04.10.2013

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.

W sobotę 21 września odbyły się dwa zgromadzenia izbowe. W Białymstoku Naczelną Radę Adwokacką reprezentowali: adw. Krzysztof Boszko, sekretarz NRA, oraz adw. Krzysztof Komorowski, zastępca sekretarza NRA. Z kolei adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, uczestniczył w zgromadzeniu izby wielkopolskiej.

Adw. dr Monika Strus-Wołos, członek Prezydium NRA i przewodnicząca Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Działalności Pro Bono, wzięła udział w konferencji OBWE pt. „2013 Human Dimension Implementation Meeting”, która odbyła się w dniach 23 września do 4 października w Warszawie. Pani Mecenas była prelegentką w panelu dyskusyjnym pt. „Więzienie czy emigracja – realna alternatywa? Ochrona praw uchodźców politycznych w Europie” wraz z działaczami opozycyjnymi PRL – Andrzejem Wielowieyskim i Jackiem Szymanderskim, oraz z byłym ministrem gospodarki Ukrainy Bogdanem Danylyszynem, który uzyskał azyl polityczny w Czechach.

24 września prezes NRA był gościem spotkania z prof. Andrzejem Zollem i Krzystofem Sobczakiem – autorami książki „Państwo prawa jeszcze w budowie”, które odbyło się siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. 26 września w Sopocie adw. Andrzej Zwara uczestniczył w IX Zjeździe Katedr Prawa Handlowego „Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego”. Naczelna Rada Adwokacka objęła wydarzenie patronatem. Organizatorem była Katedra Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego WPiA Uniwersytetu Gdańskiego oraz Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

26 września br. w gmachu Senatu RP odbyło się posiedzenie sejmowej komisji nadzwyczajnej. W porządku obrad znalazło się rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy Kodeks karny wykonawczy (druk sejmowy 1538), a także rządowego projektu ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (druk 1577). Naczelną Radę Adwokacką reprezentował adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA.

27 września Polska Izba Ubezpieczeń zaprosiła przedstawicieli świata nauki, prawa oraz reprezentantów firm ubezpieczeniowych do dyskusji nad metodami spopularyzowania ubezpieczeń ochrony prawnej w Polsce. Palestrę reprezentowała adw. Kalina Kluza-Cygan z izby katowickiej. W swoim wystąpieniu opowiedziała o działaniach adwokatury na rzecz upowszechniania świadczenia usług prawnych.

Adw. Krzysztof Komorowski wziął udział w obchodach 74. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego, które odbyły się 27 września 2013 r. Tego samego dnia prezes Andrzej Zwara uczestniczył w uroczystości poświęcenia sztandaru izby kieleckiej.

28 września w Toruniu odbyła się konferencja Komisji Praw Człowieka przy NRA pt. „(Nie?)wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”. Gości przywitał adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący KPCz. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Komisji w licznym składzie. Paneli dyskusyjnych wysłuchali m.in. adw. Andrzej Zwara, adw. Krzysztof Boszko, adw. Krzysztof Komorowski oraz adw. Jan Kwietnicki, dziekan ORA w Toruniu.

30 września br adw. dr Monika Strus-Wołos reprezentowałam Naczelną Radę Adwokacką na inauguracji roku akademickiego Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Następnego dnia tj. 2 września adw. Jacek Trela, adw. Andrzej Grabiński, dziekan ORA we Wrocławiu oraz adw. Paweł Gieras, dziekan ORA w Krakowie, odbyli spotkanie z dr. hab. Arturem Nowakiem-Farem, podsekretarzem stanu ds. prawnych i traktatowych, w celu omówienia bieżących spraw dotyczących samorządu adwokackiego.

Adw. Beata Czechowicz została delegowana do reprezentowania Adwokatury na konferencji Rzecznika Praw Obywatelskich pt. „Izby wytrzeźwień – prawo a praktyka, kierunki zmian” 3 października br. W pierwszym panelu konferencji zostały zaprezentowane wyniki raportu RPO z wizytacji w izbach wytrzeźwień, przeprowadzonych przez Krajowy Mechanizm Prewencji. Tematem drugiego panelu była analiza potrzebnych zmian prawnych i faktycznych w funkcjonowaniu izb wytrzeźwień.

Na zaproszenie wiceministra sprawiedliwości Jerzego Kozdronia, 3 października br. adw. Jacek Trela wraz adw. Grzegorzem Majewskim i adw. Radosławem Baszukiem odbyli spotkanie w związku z podjęciem prac nad usprawnieniem funkcjonowania postępowań dyscyplinarnych.

W dniach 4-5 października w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi trwa konferencja pt. „Czy rynek zmusi adwokatów do reklamy”. Organizacją spotkania zajęła się Komisja Etyki NRA wraz z ORA w Łodzi. W konferencji udział biorą m.in. prezes Andrzej Zwara, adw. Ewa Krasowska, adw. Krzysztof Boszko oraz adw. Jakub Jacyna.

W dniach 3-6 października 2013 r. odbywa się VI Rowerowo-Pieszo-Motocyklowy „Rajd Pogranicza – Bieszczady”, organizowany przez adw. Władysława Finiewicza, dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie.

Tagi: NRA, kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email