Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

18.10.2013

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.

10 października br. w gmachu Parlamentu RP odbyło się posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej. W porządku obrad znalazło się rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1408). Naczelną Radę Adwokacką reprezentował adw. Andrzej Siemiński, doradca prezesa NRA ds. organizacyjnych.

Naczelna Rada Adwokacka zawarła porozumienie z ministerstwem sprawiedliwości dotyczące współpracy w zakresie realizowania, rozwijania i promowania programu edukacji prawnej w szkołach ponadgimnazjalnych. Porozumienie podpisali 14 października br. adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i Marek Biernacki, minister sprawiedliwości.

We wtorek 15 października prezes Andrzej Zwara uczestniczył w konferencji naukowej pt. „Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP”. Gości przywitali przewodniczący senackich komisji, które zorganizowały konferencję tj. Piotr Zientarski, przewodniczący Komisji Ustawodawczej i Andrzej Misiołek, przewodniczący Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. W spotkaniu udział wziął także Bogdan Borusewicz, marszałek Senatu RP.

W najbliższą sobotę 19 września odbędą się zgromadzenia w dziewięciu izbach. Prezes Andrzej Zwara będzie reprezentował władze NRA w Bydgoszczy i Toruniu. Do Kielc delegowany został adw. Krzysztof Boszko, sekretarz NRA, natomiast do Olsztyna – adw. Andrzej Siemiński, adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA, oraz adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA. Adw. dr Monika Strus-Wołos, członek NRA, oraz adw. Zenon Marciniak, wiceprezes NRA, będą uczestniczyli w zgromadzeniu w Częstochowie. Adw. Małgorzata Gruszecka, członek NRA, uda się do Bielska-Białej, adw. Jerzy Pinior, dziekan ORA w Katowicach pojedzie do Opola, adw. Krzysztof Komorowski, zastępca sekretarza NRA – do Wałbrzycha, natomiast adw. Stanisław Estreich, dziekan ORA w Lublinie – do Rzeszowa.

Tagi: NRA, kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email