Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

25.10.2013

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.

22 października br. w siedzibie kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy odbyło się spotkanie delegacji Ministerstwa Sprawiedliwości z Chin z polskimi adwokatami. Stronę polską reprezentowali m.in. adw. Maciej Łaszczuk, partner w kancelarii oraz przewodniczący Komisji ds. Zagranicznych NRA i członek Komisji Finansowej CCBE (Council of Bars and Law Societies of Europe), oraz adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka NRA.

W tym roku Polska była po raz pierwszy gospodarzem VII Europejskiego Forum Pro Bono, które odbyło się w dniach 24-26 października. W panelach dyskusyjnych z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej udział wzięli: adw. dr Monika Strus-Wołos, adw. Mikołaj Pietrzak oraz adw. Maciej Bednarkiewicz.

24 października br. gośćmi otwarcia konferencji kierowników szkolenia w Białymstoku byli członkowie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej: prezes Andrzej Zwara, wiceprezes adw. Zenon Marciniak, adw. Mirosława Pietkiewicz, adw. Ewa Krasowska, adw. Małgorzata Gruszecka, adw. Krzysztof Boszko, oraz adw. Krzysztof Komorowski.

25 października br. adw. Andrzej Zwara oraz reprezentanci Komisji Praw Człowieka NRA – przewodniczący Mikołaj Pietrzak, adw. Monika Gąsiorowska i adw. Justyna Metelska – uczestniczyli w VII seminarium warszawskim pt. „Obywatel w Radzie Europy i Unii Europejskiej – nowe wyzwania po dwudziestu latach od przystąpienia przez Polskę do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności”, zorganizowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Tagi: NRA, kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email