Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

31.10.2013

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.

Członkowie Komisji ds. Zagranicznych przy NRA: adw. dr Małgorzata Kożuch oraz adw. Marcin Radwan-Röhrenschef reprezentowali polską Palestrę na rocznej konferencji IBA (Annual Conference of the International Bar Association), która odbyła się w dniach 6-11 października br. w Bostonie.

Adw. Maciej Łaszczuk, przewodniczący Komisji ds. zagranicznych NRA i jednocześnie członek Komisji Finansowej CCBE (Council of Bars and Law Societies of Europe) uczestniczył  w zebraniu komisji stałej (Standing Committee) CCBE w Brukseli w dniach 16-18 października br.

Adw. Wojciech Sadowski, prezes Sądu Polubownego Adwokatury Polskiej przy NRA, wziął udział w spotkaniu zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej. Spotkanie odbyło się 28 października br w siedzibie Ministerstwa Gospodarki.

Tagi: NRA, kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email