Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

08.11.2013

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.

Adw. Robert Małecki, reprezentant Union Internationale des Avocas przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, wziął udział w 57. kongresie UIA, które odbyło się w Macau w Chinach. W dniach 31 października do 4 listopada br. Główne seminarium poświęcone było tematowi korupcji wśród prawników („Corruption and the Lawyer”). UIA zwołała także International Bar Leaders Sente, który analizował powszechny obecnie problem „cloud computing” („Cloud computing: benefits and dangers”). Kongres był także okazją do 43. spotkania komisji i grupy roboczej UIA. Podczas dyskusji poruszane były bieżące tematy dotyczące specjalizacji adwokackich.

7 listopada br. adw. Krzysztof Komorowski, zastępca sekretarza NRA, uczestniczył w konferencji podsumowującej Tydzień Mediacji, która odbyła się pod hasłem „Masz prawo do mediacji”. Organizatorem i gospodarzem wydarzenia była Okręgowa Rada Adwokacka w Płocku. Gościem konferencji była adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska, prezes Centrum Mediacji przy NRA.

Adw. Zenon Marciniak, wiceprezes NRA, reprezentuje władze Adwokatury Polskiej podczas X Krajowego Zjazdu Radców Prawnych w dniach 7-9 listopada 2013 r.

Od 8 do 9 listopada we Wrocławiu odbywa się I Konferencja Skarbników i Księgowych Okręgowych Rad Adwokackich. Wśród uczestników nie zabrakło członków Prezydium NRA oraz dziekanów izb.

W dniach 7-9 listopada w czeskiej Pradze trwa konferencja o historii adwokatury. Z ramienia polskiego samorządu, udział w niej bierze adw. Ewa Stawicka, członek Komisji ds. Zagranicznych NRA, z referatem poświęconym adw. Rafałowi Krajewskiemu (1834-1864), dyrektorowi Wydziału Spraw Wewnętrznych w Rządzie Narodowym w czasie powstania styczniowego. Organizacją wydarzenia zajęły się wspólnie rady adwokackie Czech i Słowacji. Do wygłoszenia referatów zaproszeni zostali także przedstawiciele adwokatur z Austrii i Węgier.

Tagi: NRA, kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email