Kronika NRA

28.07.2017

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

19 lipca, adw. Bartosz Grohman, członek NRA, uczestniczył w ślubowaniu adwokatów Izby Adwokackiej w Rzeszowie.

20 lipca, adw. Karol Pachnik, pełnomocnik Prezesa NRA ds. legislacji, odbył spotkanie w Sejmie RP z marszałkiem seniorem – Kornelem Morawieckim i przedstawicielami kancelarii Prezydenta RP. Spotkanie dotyczyło współpracy w projektach legislacyjnych.

25 lipca, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono m.in. aktualne problemy dotyczące postępowań dyscyplinarnych oraz planowane zmiany w ustawie o bezpłatnej przedsądowej pomocy prawnej.

Adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny Adwokatury, poinformowała, że wydała zarządzenie, aby każde akta spraw dyscyplinarnych, na pierwszej stronie miały historię podjętych działań wraz z datami.

Adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, poinformował, że jesienią planowane jest spotkanie pionu dyscyplinarnego.

Prezydium NRA omówiło planowane zmiany w ustawie o bezpłatnej przedsądowej pomocy prawnej. Omówiło również kwestie dotyczące wydawania pism „Palestra” i „Młoda Palestra”.

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, przedstawiła sprawy osobowe. Prezydium przedyskutowało też kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.

 

Tagi: kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email