Kronika NRA

08.09.2017

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

5 września, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono m.in. stan przygotowań do obchodów 100-lecia Adwokatury Polskiej, obecne prace legislacyjne oraz aktualne sprawy dotyczące postępowań dyscyplinarnych.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, poinformował Prezydium o przygotowaniach do obchodów 100-lecia Adwokatury Polskiej, które rozpoczną się w styczniu 2018 r., a zakończą 23 listopada 2018 r. centralną galą jubileuszową na Zamku Królewskim w Warszawie.

Prezydium omówiło bieżące prace legislacyjne związane z reformą sądownictwa. 

Na zaproszenie prezesa NRA w posiedzeniu udział wzięły adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów oraz adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny Adwokatury. Pani Mecenas Mirosława Pietkiewicz zreferowała protokoły okręgowych rad adwokackich. Z kolei adw. Ewa Krasowska omówiła bieżące kwestie związane z postępowaniami dyscyplinarnymi.

Prezydium NRA, na wniosek dziekana ORA w Warszawie, adw. Mikołaja Pietrzaka,  podjęło uchwałę o przyznaniu na ręce dziekana rady adwokackiej w Paryżu, pana Frederica Sicarda odznaczenia „Adwokatura Zasłużonym”. Prezydium przyznało odznaczenie za zasługi dla Adwokatury Polskiej, szczególnie w latach 80-tych XX wieku Paryska Rada Adwokacka wspierała polską palestrę, protestując przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce oraz zapraszając polskich adwokatów do udziału w licznych wydarzeniach organizowanych przez paryską Palestrę. Adw. Jacek Trela poinformował, że przygotował list, który będzie odczytany podczas konferencji w Paryżu 19 września.

Prezydium NRA omówiło stan przygotowań do posiedzenia NRA, które odbędzie się 16 września br. w Warszawie.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej omówiło temat zgłaszania kandydatur do XII edycji Nagrody im. adw. Edwarda Wendego.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, przedstawił sprawy osobowe. Prezydium przedyskutowało też kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.

7 września, adw. Andrzej Siemiński uczestniczył w Krajowej Radzie Sądownictwa w przesłuchaniu adwokatów kandydatów na sędziów.

 

Tagi: kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email