Kronika NRA

04.08.2017

27 lipca, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, wziął udział w ślubowaniu adwokatów izby lubelskiej.

29 lipca, odbył się XXVII Bieg Powstania Warszawskiego. Po raz kolejny uczestniczyła w nim grupa adwokatów i aplikantów adwokackich. W biegu uczestniczyli m.in. adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA i adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, a kibicowali m.in. adw. Stanisław Estreich, dziekan ORA w Lublinie i przewodniczący Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz adw. Andrzej Siemiński, koordynator referatu skarg przy NRA. (czytaj relację)

31 lipca, adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, z okazji 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego uczestniczył we mszy świętej i apelu poległych, na Pl. Krasińskich, pod pomnikiem Powstańców Warszawskich.

1 sierpnia, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, z okazji 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w imieniu Adwokatury złożył kwiaty pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej.

1 sierpnia, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA i adw. Justyna Metelska, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy NRA, spotkali się z przedstawicielami Helskińskiej Fundacji Praw Człowieka, aby omówić wnioski płynące z raportu nt. dostępu dzieci do pomocy obrońcy (czytaj więcej)

Tagi: kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email