Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

14.12.2018

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

13 grudnia, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA wziął udział w posiedzeniu sejmowej Komisji do Spraw Petycji, która rozpatrywała petycję w sprawie zmiany ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze poprzez uchylenie art. 4b ust. 1 pkt 1, wyłączającego możliwość wykonywania zawodu przez adwokata, który pozostaje w stosunku pracy. Mec. Dębowski w dyskusji podkreślał, że petycja ta jest wbrew oczekiwaniom środowiska adwokackiego, które w większości jest za zachowaniem tego przepisu oraz wbrew interesowi publicznemu. Zakaz wykonywania zawodu adwokata, który pozostaje w stosunku pracy, jest bowiem gwarancją niezależności oraz ochrony tajemnicy zawodowej. Mec. Dębowski podkreślał, że nie ma przeszkód, by prawnik, chcący  świadczyć pomoc prawną, pozostawał w stosunku pracy, na przykład jako radca prawny, nie ma także przeszkód formalno-prawnych do przechodzenia między zawodem adwokata i radcy prawnego - takie migracje odbywają się w obie strony. Komisja do Spraw Petycji podjęła jednomyślną decyzję i uznała petycję dotyczącą stosunku pracy za bezzasadną i nie nadała jej dalszego biegu.

14 grudnia, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Przemysław Rosati, członek NRA, a taże adw. Dariusz Goliński i adw. dr Karol Pachnik, pełnomocnicy Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej ds. legislacji wzięli udział w 68. posiedzeniu Senatu, który przyjął uchwałę w 100-lecie Adwoaktury. (czytaj relację)

Tagi: kronika, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email