Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

22.11.2018

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

17 listopada, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w Gali przyznania nagród im. Zbigniewa Hołdy w Lublinie. Laureatami zostali Adrian Glinka i Jakub Hartwich - protestujący wiosną br. w Sejmie na rzecz rodzin osób niepełnosprawnych.

17 listopada, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA oraz adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, wzięli udział w ceremonii zamknięcia 26. edycji  Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE (czytaj relację)

17 listopada, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, wziął udział w obchodach 100-lecie Adwokatury w izbie radomskiej.

20 listopada, adw. dr Karol Pachnik, pełnomocnik Prezesa NRA ds legislacji, wziął udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, gdzie rozpatrywano przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (druk nr 2876). Autorami projektu są adw. dr Pachnik i adw. Grzegorz Prigan.  Do projektu pozytywną opinię złożył adw. prof. Maciej Gutowski. Projekt, jako prospołeczny przeszedł jednogłośnie (10:0). Za są wszystkie formacje polityczne.

20 listopada, adw. dr Karol Pachnik, pełnomocnik Prezesa NRA ds legislacji, wziął udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (nr 189), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 274), podczas którego bez poprawek przyjęto ustawę o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk senacki nr 1008, druki sejmowe nr 2908 i 2968). Projekt rozszerza możliwość wniesienia skargi do WSA o kwestie odmowy przyznania wizy przez konsula. Tego samego dnia odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. Komisja zajmowała się między innymi ustawą o  o Instytucie Europy Środkowej (druk senacki nr 994, druki sejmowe nr 2910 i 2969), w którym również uczestniczył adw. dr Pachnik.

22 listopada, w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się spotkanie sekretarzy okręgowych rad adwokackich. Spotkanie prowadziła adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, obecny był adw. Jacek Trela, prezes NRA i adw. Przemysław Rosati, członek NRA.

22 listopada, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA.

22 listopada, odbyło się spotkanie Kolegium Redakcyjnego pisma "Palestra".

Tagi: kronika, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email