Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

28.09.2018

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

22 września, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w zgromadzeniu izby adwokackiej w Lublinie.

21-22 września, w Białymstoku odbyła się konferencja kierowników szkolenia aplikantów adwokackich (czytaj relację z konferencji) oraz finał konkursu krasomówczego (czytaj relację z konkursu)

24 września, adw. Wojciech Bergier i adw. Bartosz Przeciechowski, członkowie NRA, odebrali w imieniu Adwokatury Polską Nagrodę Jakości 2018 w Poznaniu (czytaj relację)

25 września, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA orzaz adw. dr Magdalena Matusiak-Frącczak wzięli udział w posiedzenie senakich Komisji Ustawodawczej i Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Tematem posiedzenia był projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

26 września, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej.

28 września, adw. Jacek Trela, prezes NRA oraz adw. Przemysław Rosati, członek NRA, wzięli udział w obradach Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych. Porozumienie przyjęło stanowisko w sprawie ochrony tajemnicy zawodowej - adwokackiej, dziennikarskiej, radcy prawnego i doradcy podatkowego. W tym roku pracami Porozumienia przewodniczy adw. Jacek Trela. (czytaj stanowisko)

Tagi: NRA, kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email