Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

07.09.2018

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

4 września, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.
Prezydium NRA uczciło minutą ciszy zmarłego 1 września br. adw. Czesława Jaworskiego. 
Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, zreferowała protokoły okręgowych rad adwokackich oraz omówiła wizytacje przeprowadzone w ostatnim czasie w okręgowych radach adwokackich.
Uczestniczący w posiedzeniu Prezydium NRA adw. Andrzej Zwara, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, poinformował o planowanych konferencjach Ośrodka Badawczego Adwokatury, które zostaną przeprowadzone podczas Bieszczadzkiego Rajdu oraz Dni Kultury Adwokatury w Krakowie. Poinformował również, że p. Iwona Bulikowska, prowadząca sekretariat OBA, będzie tymczasowo wspierać redakcję „Palestry” w pracach biurowych.
Adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, poruszył temat finansowania i dystrybucji pisma „Palestra”.
Prezydium NRA przyjęło porządek obrad posiedzenia plenarnego NRA, które odbędzie się w dniach 15-16 września br. w Toruniu.
Prezydium rozpatrzyło też sprawy osobowe, przedstawione adw. Tadeusza Wiatrzyka, sekretarza prawniczego NRA.
Ponadto Prezydium przedyskutowało kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.

5 września, adw. Jacek Trela, prezes NRA spotkał się z przedstawicielami Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego. 

5 września, adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, wziął udział w szkoleniu skarbników i księgowych okręgowych izb adwokackich. 

7 września, w Warszawie odbył się pogrzeb adw. Czesława Jaworskiego. Obecni byli przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej, świata prawniczego, publicyści, a także m.in. sędzia Stanisław Zabłocki oraz dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. 

Tagi: kronika, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email