Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

27.10.2017

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

21 października, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu sędziów i rzeczników dyscyplinarnych izb adwokackich z całego kraju. Spotkanie prowadzili adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny Adwokatury oraz adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. 

23 października, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, reprezentowała prezesa NRA podczas obrad kapituły nagrody Rising Stars. 

24 października, odbyło się posiedzenia Prezydium NRA. Omówiono m.in. sprawę przedstawicielstwa NRA do kontaktów z CCBE i innymi organizacjami międzynarodowymi, ubezpieczenia OC adwokatów, a także przyjęto porządek obrad posiedzenia plenarnego NRA. Prezydium NRA przedyskutowało temat przedstawicielstwa NRA do kontaktów z CCBE i innymi międzynarodowymi organizacjami prawniczymi. Podjęto decyzję, że przewodniczącym polskiej reprezentacji w CCBE na rok 2018 będzie adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA. 

Prezydium NRA przyjęło porządek obrad posiedzenia plenarnego, które odbędzie się 18 listopada 2017 r. w Warszawie. Omówiono temat zmiany wydawcy pisma „Palestra” oraz dalszego wspierania pisma „Młoda Palestra”. Prezydium przedyskutowało również kwestię ubezpieczeń OC adwokatów.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, poinformował o wspólnej inicjatywie z RPO, KRRP i HFPCz podpisania porozumienia dotyczącego tłumaczenia orzecznictwa ETPCz. Prezes NRA poruszył również kwestię komunikacji między komisjami NRA a Prezydium NRA.

Adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, zrelacjonował przebieg konwencji adwokatów francuskich, w której uczestniczył w dniach 18-21 października w Bordeaux.

Adw. Anisa Gnacikowska zdała relację ze spotkania sekretarzy, które odbyło się w dniach 20-21 października br. w Otwocku. Oprócz bieżących problemów związanych z pracą sekretarzy, odbył się wykład adw. Adama Baworowskiego na temat wdrażania nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz adw. Przemysława Rosatiego, członka NRA, na temat informacji publicznej.

Prezydium przedyskutowało kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.

25 października, adw. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, adw. Małgorzata Mączka-Pacholak, wiceprzewodnicząca Komisji Praw Człowieka NRA oraz adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan ORA w Warszawie, wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Komisji Weneckiej. (czytaj więcej)

26 października, adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. Andrzej Zwara, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny Adwokatury, adw. Jacek Ziobrowski, prezes WSD, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarzy NRA, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA oraz adw. Mirosława Pietkiewicz, członek NRA, wzięli udział w rozpoczęciu VII Dni Kultury Adwokatury Polskiej w Krakowie: w Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej fenomenowi Papieża Franciszka pt. „Media-Kultura-Komunikacja” oraz w koncercie najpiękniejszej polskiej muzyki średniowiecznej, który poprowadził adwokat Stanisław Kłys, członek NRA.

27 października, w Krakowie odbywa się coroczne spotkanie Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki przy NRA. Biora w nim udział adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA oraz adw. Andrzej Zwara, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury.

Tagi: kronika, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email