Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

29.09.2017

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

23 września, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w uroczystości obchodów 35-lecia samorządu radców prawnych na Zamku Królewskim w Warszawie. 

23 września, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, wziął udział w Zgromadzeniu izby toruńskiej. 

26 września, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Przyjęto uchwały w sprawie tajemnicy adwokackiej oraz w sprawie skarg na posłów–adwokatów. Omówiono również problem pojawiających się w ostatnim czasie w mediach wypowiedzi utożsamiających adwokatów z ich klientami oraz aktualne sprawy dotyczące postępowań dyscyplinarnych.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, poinformował, że w kwestii skarg na posłów adwokatów w sprawie sposobu głosowania nad ustawami reformującymi sądownictwo, rzecznicy dyscyplinarni izb: gdańskiej, katowickiej, krakowskiej i warszawskiej odmówili wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Przypomniał, że skargi skierowane do NRA zostały zgodnie z właściwością przekazane do rzeczników dyscyplinarnych izb, którzy mieli obowiązek je zbadać. Prezydium NRA podjęło uchwałę w tej sprawie. (czytaj więcej)

Adw. Jacek Trela poruszył temat piętnowania adwokatów za ich działalność zawodową. W ostatnim czasie ukazały się artykuły i wypowiedzi w mediach utożsamiające adwokatów z ich klientami. Prezes NRA poinformował, że skierował pisma do tych adwokatów, w których wyraził swoje wsparcie. Prezydium NRA wyraziło swoje zaniepokojenie tego typu brakiem zrozumienia roli adwokata i postanowiło podjąć uchwałę w tej sprawie. (czytaj więcej)

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, poruszyła temat planowanych zmian ustawodawczych Ministerstwa Finansów, które pracuje nad przepisami zobowiązującymi m.in. adwokatów do informowania fiskusa o stosowaniu przez swoich klientów tzw. agresywnej optymalizacji podatkowej. Przepisy te mogą naruszać tajemnicę adwokacką. Prezydium przyjęło uchwałę w tej sprawie. (czytaj więcej)

Prezydium NRA przyjęło również uchwałę w sprawie przyznania, na wniosek ORA w Krakowie, odznaki „Adwokatura Zasłużonym” adwokatom: dr Małgorzacie Dąbrowskiej-Kardas, prof. dr hab. Elżbiecie Traple, Krzysztofowi Bachmińskiemu, Januszowi Bystrzonowskiemu, Wojciechowi Czerwieniowi, Pawłowi Eilmesowi, Andrzejowi Karczewskiemu i Antoniemu Krzysztofowi Zduńczykowi.

Zaproszony na posiedzenie adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, omówił aktualne sprawy dotyczące WSD. Przypomniał, że 21 października br. w Warszawie odbędzie się spotkanie pionu dyscyplinarnego.

Prezydium powołało skład jury finału ogólnopolskiego konkursu krasomówczego dla aplikantów adwokackich. W skład jury weszli: adw. Jerzy Glanc (przewodniczący jury), adw. Elżbieta Nowak, adw. Jerzy Zięba, adw. Konrad Kulpa, adw. Bartosz Przeciechowski i pan Witold Szulc.

Ponadto Prezydium NRA wyraziło zgodę i przyjęło budżet realizacji projektu wirtualnego muzeum Adwokatury Polskiej.

Adw. Anisa Gnacikowska, adw. Agnieszka Winiarska, sekretarz prawniczy NRA i adw. Tadeusz Wiatrzyk, sekretarz prawniczy NRA, przedstawili sprawy osobowe. Prezydium przedyskutowało też kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.

27 września, adw. Andrzej Zwara, członek NRA oraz prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, wziął udział w spotkaniu Parlamentarnego Zespołu ds. Reformy Wymiaru Sprawiedliwości. Omawiano dostęp społeczeństwa do wymiaru sprawiedliwości (access to justice), w tym  m.in. zagadnienie kosztów sądowych, zwolnienia z kosztów, bezpłatnej pomocy prawnej z urzędu, czy przymusu adwokacko-radcowskiego.

27 września, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, spotkała się z organizatorami festiwalu Watch Docs w ramach nawiązania współpracy.

28 września, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w uroczystościach stulecia Sądu Najwyższego. 

28 września, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w uroczystościach 100-lecia Krajowej Rady Sądownictwa. Został odznaczony medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae”. (czytaj więcej)

29 września, odbyło się spotkanie Wyższej Komisji Rewizyjnej w siedzibie NRA. 

Tagi: kronika, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email