Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

15.09.2017

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

11 września, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, wziął udział w konferencji "Sądy bliżej ludzi" w Warszawie. 

11 września, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, wziął udział w posiedzeniu Krajowej Radzie Sądownictwa, na którym rozpatrywano kandydaturę adwokatów na sędziów.

13 września, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA oraz adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, wicedziekan ORA w Warszawie, wzięli udział w pracach sejmowego zespołu ds. reformy wymiaru sprawiedliwości. 

13 września, adw. Andrzej Siemiński, koordynator referatu skarg przy NRA, wziął udział w posiedzeniu Krajowej Radzie Sądownictwa, na którym rozpatrywano kandydaturę adwokatów na sędziów.

14 września, rozpoczęły się szkolenia edukcyjne Komisji Edukacji Prawnej NRA. W spotkaniu bierze udział m.in. adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. 

Tagi: kronika, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email