Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

11.08.2017

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

8 sierpnia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. omówiono m.in. projekt zmian w „Regulaminie w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów” oraz kwestie dotyczące zasad etyki.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, poinformował, że w związku z zawetowaniem przez Prezydenta RP ustaw o KRS i SN, wystosował pismo do Prezydenta z propozycją zorganizowania okrągłego stołu dla reformy wymiaru sprawiedliwości. Prezes NRA zadeklarował również pełne zaangażowanie i merytoryczny wkład Adwokatury Polskiej w te prace. (czytaj więcej)

Adw. Mirosława Pietkiewicz, członek NRA i przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów wyraziła konieczność wprowadzenia zmian do „Regulaminu w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów”. Zdaniem Pani Mecenas w regulaminie powinny znaleźć się przepisy dotyczące zasad wizytacji filii kancelarii adwokackich i oddziałów spółek, których główna siedziba mieści się w innej izbie adwokackiej.

W posiedzeniu Prezydium NRA uczestniczył prof. Jacek Giezek, członek NRA i przewodniczący Komisji Etyki przy NRA. Omówiono prace Komisji nad zmianami w Kodeksie Etyki. W tym dyskutowano na temat zasad łączenia zawodu adwokackiego z innymi funkcjami i działalnością pozaadwokacką i przestrzegania standardów etycznych w tego typu przypadkach. Odbyła się dyskusja nad kwestią pociągania do odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów niewykonujących zawodu a pełniących funkcje publiczne, w tym parlamentarne. Rozpatrywano przypadek, gdy głosują oni za ustawami, które w ocenie części prawników są sprzeczne z konstytucją.

Ponadto Prezydium NRA powołało do Zespołu ds. Kobiet przy NRA adw. Zuzannę Warso.

Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, zreferowała protokoły okręgowych rad adwokackich, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, przedstawiła sprawy osobowe. Prezydium przedyskutowało też kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.

 

Tagi: kronika, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email