Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

23.06.2017

 Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

8-9 czerwca, adw. Andrzej Siemiński, koordynator Referatu Skarg NRA, wziął udział w Zgromadzeniu Adwokatury Słowackiej w Bratysławie jako reprezentant Adwokatury Polskiej. 

10 czerwca, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej we Wrocławiu (czytaj więcej)

10 czerwca, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, wziął udział w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Radomiu. 

10 czerwca, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, wzięła udział w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Częstochowie. 

13 czerwca, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, wziął udział w uroczystości 25-lecia Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie. 

20 czerwca, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, wziął udział w Panelu ekspertów – "Nieodpłatna pomoc prawna, założenia a praktyka. Doświadczenia po ponadrocznym okresie funkcjonowania systemu", zorganizowanym przez Najwyższą Izbe Kontroli. Panel odbył się w ramach prowadzonej przez NIK kontroli nad ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej. 

20 czerwca, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono m.in. aktualne problemy dotyczące postępowań dyscyplinarnych, projekt uchwały NRA w sprawie projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz kosztów nieopłaconej pomocy z urzędu oraz wypracowanie zasad dotyczących rozliczania między NRA a Izbami dotyczących akcji wizerunkowych.

Adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, omówił aktualne problemy WSD dotyczące postępowań dyscyplinarnych.

Prezydium NRA omówiło projekt uchwały, który zostanie zaprezentowany na posiedzeniu plenarnym NRA, odnoszący się do projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz kosztów nieopłaconej pomocy z urzędu. 

Prezydium NRA omówiło wstępny projekt zasad finansowego wspierania projektów Izb Adwokackich dotyczących wizerunku, edukacji prawnej i podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa. Kwestia ta odnosi się do wykonania uchwały nr 21 Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 26 listopada 2016 r. oraz uchwały nr 2/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 21 stycznia 2017 r.

Ponadto adw. Jacek Trela, prezes NRA, poinformował, że Komisja ds. praktyki adwokackiej przy NRA powołała zespół do spraw programów lojalnościowych  dla adwokatów. Pracom przewodniczy adw. Przemysław Rosati.

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, poinformowała, że w dniu 20-21 października br. w Warszawie odbędzie się spotkanie sekretarzy izb, natomiast adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, poinformował, że w dniach 13-15 września br. w Warszawie odbędzie się spotkanie skarbników i księgowych izb.

Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, zreferowała protokoły okręgowych rad adwokackich, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, przedstawiła sprawy osobowe. Prezydium przedyskutowało też kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.

22 czerwca, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, wziął udział w uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego profesorowi Lechowi Garlickiemu. 

22 czerwca, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA oraz adw. Bartosz Przeciechowski, członek NRA, biorą udział w Rejsie Adwokackim im. adw. Marii Budzanowskiej po Jezioraku. 

Tagi: kronika NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email