Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

02.06.2017

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

26 maja, adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, członkowie NRA: adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA oraz adw. Ziemisław Gintowt wzięli udział w Zgromadzeniu izby adwokackiej w Białymstoku (czytaj więcej)

27 maja, adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA oraz adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury wzięli udział w Zgromadzeniu izby olsztyńskiej w Worlitach. (czytaj więcej)

27 maja, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, wziął udział w Zgromadzeniu izby adwokackiej w Bydgoszczy (czytaj więcej).

27 maja, adw. Przemysław Rosati, członek NRA, wziął udział w Zgromadzeniu izby adwokackiej w Płocku.  

27 maja, adw. Marek Mikołajczyk, członek NRA, wziął udział w Zgromadzeniu izby adwokackiej w Szczecinie (czytaj więcej). 

27 maja, adw. Andrzej Grabiński, dziekan ORA we Wrocławiu oraz adw. Paweł Gieras, dziekan ORA w Krakowie wzięli udziałl w konferencji zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka przy NRA "Prawa pacjentek - bez znieczulenia" we Wrocławiu (czytaj relację)

28 maja-4 czerwca, trwa Tydzień Konstytucyjny, 460 prawników - w tym również członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej: adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, adw. Bartosz Przeciechowski, adw. Przemysław Rosati, adw. Jarosław Szczepaniak, adw. Dariusz Wojnar i adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan ORA w Warszawie - opowiadali w 350 szkołach ponadpodstawowych o Konstytucji i roli sądów. Tydzień organizuje Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy z inicjatywy adw. Sylwii Gregorczyk-Abram, która jest koordynatorką akcji.  

30 maja, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w Zgromadzeniu Ogólnym Sądu Najwyższego w Warszawie. 

31 maja, adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, adw. Maciej Łaszczuk, członek NRA, adw. Przemysław Rosati, członek NRA, adw. Bartosz Grohman, członek NRA wzięli udział w uroczystości nadania gabinetowi dziekana w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie imienia adw. Macieja Dubois. 

2 czerwca, adw. Jacek Trela, prezes NRA oraz adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA wzięli udział w Zgromadzeniu izby adwokackiej w Kielcach. 

2 czerwca, adw. Andrzej Zwara, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, wziął udział w Gdańsku w Zjeździe Izby Architektów RP, jako przedstawiciel prezesa NRA. 

Tagi: kronika, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email