Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

26.05.2017

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

20 maja, odbył się Kongres Prawników Polskich, który otworzył jako jeden z trzech organizatorów, adw. Jacek Trela, prezes NRA (czytaj relację)

20 maja, adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, wziął udział w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Łódzi. 

23 maja, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Podsumowano m.in. Kongres Prawników Polskich, podjęto uchwałę w sprawie zagwarantowania zatrzymanemu prawa do kontaktu z adwokatem oraz omówiono plany wydawnicze z cyklu „Biblioteka Palestry”.
Prezydium NRA przyjęło uchwałę w sprawie zagwarantowania zatrzymanemu prawa do kontaktu z adwokatem. W uchwale adwokaci zwracają uwagę na konieczność wprowadzenia zmian legislacyjnych gwarantujących realizację prawa osoby zatrzymanej do niezwłocznego kontaktu z adwokatem. (czytaj więcej)

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, podsumował Kongres Prawników Polskich, który się odbył 20 maja br. w Katowicach. Podziękował adwokatom, którzy aktywnie włączyli się w wystąpienia podczas kongresu: adw. prof. Piotrowi Kardasowi, adw. prof. Maciejowi Gutowskiemu, adw. prof. Katarzynie Bilewskiej, adw. prof. Andrzejowi Kubasowi, adw. Katarzynie Gajowniczek-Pruszyńskiej, adw. Andrzejowi Zwarze oraz adwokatom, którzy przed i w trakcie Kongresu informowali w mediach o jego celach i przebiegu – adw. Rafałowi Dębowskiemu i adw. Mikołajowi Pietrzakowi. (szczegółowe relacje z Kongresu znajdują się na stronie adwokatura.pl)

Adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, omówiła swoją bieżącą pracę. Poinformowała, że w dniach 12-13 maja br. odbyło się spotkanie rzeczników dyscyplinarnych izb adwokackich. (czytaj relację) Zwróciła również uwagę na wyrok WSA w Warszawie dotyczący prawa do informowania o karierze zawodowej adwokata. Samorząd w ramach dostępu do informacji publicznej ma obowiązek udzielić takich informacji. Jej zdaniem, wyrok należy zaskarżyć, bo jest sprzeczny z kodeksem etyki adwokackiej.

Adw. Andrzej Zwara, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, poinformował, że OBA wydaje obecnie trzy publikacje z cyklu „Biblioteka Palestry”: R. Łyczywek, O. Missuna „Sztuka wymowy sądowej”, F. Payen „O powołaniu adwokatury i sztuce obrończej” oraz M. Zalewska „Kalsen”. Mecenas Zwara przedstawił również kwestie związane ze współpracą z drukarnią wydającą „Palestrę”. Ponadto rekomendował aby pismo „Młoda Palestra” było pismem ogólnopolskim, publikowanym wyłącznie w wersji elektronicznej.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej powołało do składu osobowego Komisji Legislacyjnej przy NRA: adw. Michała Szpakowskiego – na funkcję sekretarza Komisji, adw. Radosława Gałana, adw. Andrzeja Kołaczkiewicza, adw. prof. Roberta Zawłockiego.

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, przedstawiła sprawy osobowe. Prezydium przedyskutowało też kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.

23 maja, adw. Jacek Trela, prezes NRA oraz adw. Maciej Łaszczuk, członek NRA, wzięli udział w konferencji „Dowód z  opinii biegłego w sądowym postępowaniu cywilnym i w  arbitrażu” (czytaj relację)

24 maja, adw. Jarosław Szczepaniak, członek NRA, wziął udział w kolejnym spotkaniu Porozumienia samorzadów zawodowych i zawodów prawniczych.  

26 maja, adw. Maciej Łaszczuk, członek NRA i przewodniczący Komisji ds. Praktyki Adwokackiej, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Jarosław Szczepaniak, członek NRA i Przemysła Rosati, członek NRA wzięli udział w spotkaniu tejże Komisji. 

26 maja, adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA oraz adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, wzięli udział w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Białymstoku. 

26 maja, adw. Tomasz Jachowicz, członek Prezydium NRA, wziął udział wZgromadzeniu Izby Adwokackiej w Wałbrzychu. 

27 maja, adw. Jacek Trela, prezes NRA oraz Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, wezmą udział w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Olsztynie.

Tagi: kronika NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email