Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

28.04.2017

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

21-23 kwietnia, adw. Anisa Gnacikowska – zastępca sekretarza NRA, adw. Bartosz Grohman – członek NRA, adw. Ewa Krasowska – Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury wzięli udział w Konferencji Kierowników Szkolenia Aplikantów Adwokackich w Niechorzu. (czytaj relację)

25 kwietnia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono m.in. sprawy związane z pionem dyscyplinarnym i przebudową stron internetowych adwokatury.  

Zaproszeni na posiedzenie Prezydium adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury oraz adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, omówili bieżące problemy dotyczące postępowań dyscyplinarnych. Adw. Ewa Krasowska nawiązała do uchwały NRA dotyczącej zryczałtowanych opłat za postępowania dyscyplinarne. Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, poinformował, że wraz z adw. prof. Piotrem Kardasem, wiceprezesem NRA, opracowują nowy projekt uchwały, który przedstawią podczas najbliższego posiedzenia plenarnego NRA. Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury odniosła się również do kwestii rejestru adwokatów zawieszonych w czynnościach, w kontekście zmiany ustawy o ochronie danych osobowych. Ponadto poinformowała, że w dniach 12-13 maja br. odbędzie się posiedzenie rzeczników dyscyplinarnych.

Adw. Jacek Ziobrowski natomiast poinformował, że w WSD, ze względu na dużą liczbę spraw, sesje sądu odbywają się co tydzień w dwóch składach sędziowskich.

W posiedzeniu Prezydium NRA uczestniczył adw. Tomasz Korczyński, przewodniczący Komisji ds. informatyzacji, który poinformował o stanie prac dotyczących przebudowy i ujednolicenia stron internetowych adwokatury.

Prezydium NRA, na wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, przyznało pośmiertnie odznakę „Adwokatura Zasłużonym”  adw. Romanowi Hrabarowi.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej powołało na funkcje wiceprzewodniczących Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA: adw. Bartosza Grohmana i adw. Jerzego Ziębę oraz na funkcję sekretarza komisji adw. Marcina Derlacza.

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, przedstawiła sprawy osobowe. Prezydium przedyskutowało też kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.

26 kwietnia, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, wziął udział w spotkaniu komisji Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.  

28 kwietnia, w biurze Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się spotkanie adw. Justyny Metelskiej, przewodniczacej Komisji Praw Człowieka przy NRA oraz adw. Pawła Osika, członka tej komisji, z przedstawicielami Amnesty International. Przedmiotem rozmowy był raport AI analizujący zastosowanie środków antyterrorystycznych w 14 państwach Unii Europejskiej oraz zawarte w nim rekomendacje, szczególnie w odniesieniu do polskiej ustawy antyterrorystycznej. Omówiono mechanizmy monitorowania postanowień ustawy w kontekście wpływu na jednostkę, jej prawa i wolności. (zobacz raport AI)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email