Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

07.04.2017

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

3 kwietnia i 6 kwietnia, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, wziął udział w posiedzeniach Zespołu Krajowej Rady Sądownictwa do rozpatrywania zgłoszeń kandydatów o powołanie do pełnienia urzędu na wolne stanowiska sędziowskie.

4 kwietnia, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, wziął udział w wieczorze autorskim adw. Jacka Dubois w siedzibie ORA w Warszawie (czytaj relację)

5 kwietnia, adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami Delegacji Komisji Monitoringowej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (ZPRE). (czytaj relację)

5 kwietnia, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, wzięła udział w seminarium "System nieodpłatnej pomocy prawnej", gdzie mówiła o tym systemie z punktu widzenia Adwokatury. W seminarium, które miało miejsce w Pałacu Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, wziął również udział adw. Przemysław Rosati. Rozmowy dotyczyły potrzeby i kierunku zmian w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej. W spotkaniu brali udział przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, ministerstwa sprawiedliwości, samorządu radców prawnych oraz organizacji pozarządowych (NGO).

Tagi: kronika, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email