Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

17.03.2017

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

13 marca, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono m.in. działania wizerunkowe NRA oraz projekt preliminarza budżetowego NRA na rok 2017.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, zreferował prace nad organizacją Kongresu Prawników Polskich. Organizatorem Kongresu mają być Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych oraz Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia.

Szefowa biura prasowego oraz przedstawiciele firmy High Profile przedstawili propozycje działań wizerunkowych na najbliższy okres. Zaproponowano działania związane m.in. z rocznicą 20-lecia Konstytucji RP, z przyznaniem nagrody Złotej Wagi oraz ze zmianą stron internetowych adwokatura.pl i nra.pl.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, przedstawił postęp prac Komisji ds. Informatyzacji NRA dotyczący systemu informatycznego SOA.

Prezydium NRA podjęło uchwałę w sprawie powołania do składu osobowego Komisji Legislacyjnej przy NRA: adw. dra Michała Bieniaka - wiceprzewodniczący, adw. prof. dra hab. Jacka Giezka – wiceprzewodniczący, adw. Andrzeja Zwarę – wiceprzewodniczący. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej powołało również na funkcje wiceprzewodniczących Komisji Legislacyjnej przy NRA: adw. Katarzynę Gajowniczek-Pruszyńską, adw. prof. UAM dra hab. Tomasza Sójkę, adw. dra Andrzeja Ważnego.
Prezydium NRA powołało także do składu osobowego Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy NRA: adw. Aleksandrę Bierzgalską i adw. Marię Janik.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił zmiany w projekcie preliminarza budżetowego NRA, które Prezydium NRA szczegółowo omówiło. Skarbnik NRA przedstawił również sprawę budżetu Centralnego Zespołu Wizytatorów.

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, przedstawiła sprawy osobowe, które omówiło i rozstrzygnęło Prezydium. Prezydium przedyskutowało też kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.

13 marca, adw. Jacek Trela, prezes NRA, na zaproszenie Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, wziął udział w obchodach w Warszawie 4. rocznicy wyboru kard. Jorge Mario Bergoglio na papieża Franciszka.

14 marca, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w konferencji "Czy mediacja może odciążyć sądy?", która miała miejsce w Sali Kolumnowej Sejmu. 

16 marca, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w uroczystości wręczenia tytułu "Prawnik Roku 2016" prof. Adamowi Strzemboszowi. Konkurs zorganizowała redakcja "Rzeczpospolitej", adw. Trela zasiadał w kapitule, (czytaj więcej)

17 marca, adw. Jacek Trela. prezes NRA, wziął udział w spotkaniu komisji wizerunkowych okręgowych rad adwokackich pod hasłem "Adwokatura. Sytuacje kryzysowe", które odbyło się na zaproszenie adw. Jarosława Zdzisława Szymańskiego, dziekana izby łódzkiej oraz Komisji Wizerunkowej Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.

Tagi: kronika, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email