Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

03.03.2017

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.  

23 lutego, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, wziął udział w posiedzeniu Zespołu Krajowej Rady Sądownictwa do rozpatrywania zgłoszeń kandydatów o powołanie do pełnienia urzędu na wolne stanowiska sędziowskie.

25 lutego, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu rzeczników dyscyplinarnych izb adwokackich, które zwołała adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury. (czytaj więcej)

27 lutego, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w Czwartym Kongresie Prawników Wielkopolskich w Poznaniu.

27 lutego, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA oraz adw. Maciej Łaszczuk, członek NRA wzięli udział w spotkaniu promującym książkę Franza Neumanna "BEHEMOT. Narodowy Socjalizm. Ustrój i funkcjonowanie 1933 – 1944" w POLIN Muzeum Żydów Polskich w Warszawie. (czytaj więcej)

28 lutego, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono m.in. konieczność wprowadzenia zmian w regulaminie działania rzeczników dyscyplinarnych, przyjęto porządek obrad posiedzenia plenarnego NRA oraz omówiono projekt preliminarza budżetowego NRA na rok 2017.

Adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, poinformowała, że 25 lutego odbyło się posiedzenie rzeczników dyscyplinarnych izb i zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim problemów z jakimi spotykają się rzecznicy dyscyplinarni w swojej pracy w związku z nowelizacją Poa w zakresie postępowań dyscyplinarnych. Podczas spotkania zwracano uwagę na konieczność zmian w Regulaminie działania rzeczników dyscyplinarnych. Prezydium zaproponowało, aby pion dyscyplinarny przygotował projekt zmian regulaminu.

Adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, z kolei poinformował, że z uwagi na liczbę spraw, posiedzenia WSD odbywają się co tydzień w dwóch składach sędziowskich. Podczas sesji rozpatrywanych jest po 6-7 spraw.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, poinformował, że 21 lutego spotkał się z dr Edytą Bielak–Jomaa, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, NRA i GIODO podejmą współpracę i zorganizują szkolenia dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji w ORA. Osobą koordynującą inicjatywę z ramienia NRA będzie adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, zreferował prace nad organizacją Kongresu Prawników Polskich. Poinformował, że w ramach współpracy Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych 20 lutego odbyło się spotkanie przedstawicieli Porozumienia z Prezydentem RP Andrzejem Dudą, podczas którego rozmawiano o kryzysie wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Udział w spotkaniu wzięli r.pr. Maciej Bobrowicz, który obecnie piastuje funkcję przewodniczącego Porozumienia oraz dr Paweł Skuczyński, sekretarz Porozumienia.

Prezydium NRA podjęło uchwałę, w której powołało skład Rady Programowej Ośrodka Badawczego Adwokatury w osobach: adw. Stanisław Estreich, adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski, adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, adw. Marek Mikołajczyk.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił projekt preliminarza budżetowego NRA, który Prezydium NRA szczegółowo omówiło.

Ponadto Prezydium NRA przyjęło porządek obrad posiedzenia plenarnego NRA, które odbędzie się 25 marca br. w Warszawie. Przedyskutowano też sprawę współpracy z wydawnictwem drukującym pismo „Palestra”.

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, przedstawiła sprawy osobowe, które omówiło i rozstrzygnęło Prezydium. Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca CZW, zreferowała protokóły okręgowych rad adwokackich. Prezydium przedyskutowało też kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.

28 lutego-1 marca adw. Jerzy Zięba, członek Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich, wziął udział w konferencji ministra sprawiedliwości z dziekanami prawa w Popowie. Tematem spotkania była prezentacja wyników egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą przeprowadzonych 24 września 2016 r., a także wyników naboru na aplikację ogólną z 2016 r. do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. 

1 marca, adw. Jacek Trela, prezes NRA oraz adw. Jarosław Szczepaniak, członek NRA, wzięli udzial w kolejnym spotkaniu Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych.

3 marca, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w konferencji pt. „Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją RP” w Katowicach. Wśród prelegentów są m.in. adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA oraz adw. prof. Maciej Gutowski, dziekan ORA w Poznaniu.

Tagi: kronika, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email