Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

23.02.2017

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.  

18 lutego, adw. Jacek Trela, prezes NRA i adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA wzięli udział w Finale Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego w Krakowie (czytaj relację)

21 lutego, adw. Jacek Trela, prezes NRA, spotkał się z dr Edytą Bielak–Jomaa, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

21 lutego, adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. Andrzej Siemiński, koordynator Referatu Skarg NRA i adw. Czesław Jaworski, redaktor naczelny "Palestry" wzięli udział w pogrzebie adw. Andrzeja Warfołomiejewa (członka Naczelnej Rady Adwokackiej w latach 2001-2004)

22 lutego, adw. dr Karol Pachnik i  adw. dr Kamil Szmid uczestniczyliśmy w posiedzeniu komisji sejmowej, na której omawiano zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego.

23 lutego, adw. Dariusz Goliński, pełnomocnik Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej ds. legislacji, wziął udział w posiedzeniu Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu ds. zmian w kodyfikacjach. Na posiedzeniu trwały prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email