Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

17.02.2017

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

7 lutego, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, wzięła udział posiedzeniu Komisji nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Podczas spotkania omawiano dotychczasowe statystyki korzystania przez uprawnionych obywateli z tej pomocy oraz problem niskiego zainteresowania nim. Na następnym posiedzeniu będą omawiane propozycje zmiany systemu nieodpłatnej pomocy prawnej.  

14 lutego odbyło się Prezydium NRA. Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, zreferował sprawę skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku w sprawie stawek adwokackich z wyboru i z urzędu. Prezydium przyjęło uchwałę nr. 26 (czytaj uchwałę)

Prezydium podjęło też uchwałę w sprawie składu Komisji ds. Informatyzacji oraz Komisji Doskonalenia Zawodowego. W skład Komisji ds. Informatyzacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, której przewodniczącym jest adw. Tomasz Korczyński, weszli: adw. Bartosz Golejewski, adw. Aleksander Krysztofowicz, adw. Michal Szpakowski, adw. Bartłomiej Trętowski.

Prezydium NRA powołało do składu osobowego Komisji Doskonalenia Zawodowego przy NRA: adw. Jerzego Luranca, adw. Janusza Stecia, adw. Jarosława Wyrębskiego.

Prezydium podjęło też uchwałę o przyznaniu odznaczeń Adwokatura Zasłużonym na wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie: adw. Pawłowi Jędrzejewskiemu, adw. Lechowi Kasprzykowi, adw. Lechowi Kurpiosowi, adw. Andrzejowi Migalskiemu, adw. Michałowi Pacho.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA zreferował stan przygotowań do Kongresu Prawników Polskich i zaangażowanie Adwokatury w to wydarzenie.

Prezydium wraz z adw. Ewą Krasowską, Rzecznikiem Dyscyplinarnym Adwokatury oraz adw. Jackiem Ziobrowskim, prezesem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, omówiło aktualne problemy dotyczące postępowań dyscyplinarnych.

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, przedstawiła sprawy osobowe, które omówiło i rozstrzygnęło Prezydium. Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił sprawy finansowe, które Prezydium przedyskutowało i rozstrzygnęło, w tym także uchwaliło diety zadaniowe dla adwokatów wykonujących powierzone funkcje samorządowe.Tagi: kronika, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email