Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

23.12.2016

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

16 grudnia, adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, adw. Mirosława Pietkiewicz, członek NRA, adw. Joanna Parafianowicz, członek NRA, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej wzięli udział w spotkaniu opłatkowym Izby Adwokackiej w Warszawie.

17 grudnia, odbyło się spotkanie świąteczne pionu dyscyplinarnego Adwokatury - Rzecznika Dyscyplinarnego, adw. Ewy Krasowskiej wraz z zastępcami oraz sędziów Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. (zobacz zdjęcia)

20 grudnia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono m.in. sprawę powołania członków komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich, kwestię wyasygnowania kwoty na pomoc ofiarom wojny w Aleppo oraz powołano pierwszego zastępcę rzecznika dyscyplinarnego.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej powołało skład osobowy komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Przewodnicząca: adw. Elżbieta Nowak, członkowie: adw. Jadwiga Banaszewska, adw. Małgorzata Dąbrowska-Kardas, adw. Marcin Derlacz, adw. Joanna Kaczorowska, adw. Justyna Mazur, adw. Bartosz Tiutiunik, adw. Andrzej Zajda, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, adw. Jerzy Zięba.

Prezydium powołało adw. prof. dra hab. Piotra Kruszyńskiego na pierwszego zastępcę rzecznika dyscyplinarnego Adwokatury.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, wykonując uchwałę Krajowego Zjazdu Adwokatury, który zobowiązał NRA do udzielenia pomocy finansowej mieszkańcom Aleppo, postanowiło przekazać na ten cel 100 tys. złotych. Pieniądze trafią do potrzebujących za pośrednictwem Polskiej Akcji Humanitarnej. Adw. Jacek Trela, prezes NRA, poinformował, że z uwagi na fakt, że NRA nie może prowadzić zbiórek pieniężnych, nawiązano współpracę z Polską Akcją Humanitarną. 22 grudnia podpisana zostanie pomiędzy NRA a PAH umowa darowizny. Ponadto PAH uruchomi rachunek, na który okręgowe rady adwokackie jak też indywidualni adwokaci będą kierować przelewy z dopiskiem „Adwokaci dla Aleppo”. Prezydium NRA poddało pod sugestię okręgowych rad adwokackich, aby kwoty wpłacane przez ORA nie były niższe niż dwa tysiące złotych. Zwieńczeniem zbiórki będzie Spotkanie Noworoczne Adwokatury. Podczas spotkania, 20 stycznia, wolontariusze z Polskiej Akcji Humanitarnej będą zbierać datki do puszek.

Adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny Adwokatury, zreferowała sprawę łódzkich adwokatów, którym lekarz sądowy miał wystawiać nieuzasadnione zaświadczenia lekarskie. Poinformowała, że nie dostała żadnej odpowiedzi z prokuratury, natomiast rzecznik dyscyplinarny izby łódzkiej mimo braku w tym zakresie współdziałania ze strony prokuratury, pozwolił na wszczęcie dochodzeń dyscyplinarnych wobec konkretnych adwokatów. (czytaj też: Komunikat rzecznika dyscyplinarnego Adwokatury ws. łódzkich adwokatów

Adw. Rafał Dębowski zreferował przebieg posiedzenia sejmowej Komisji do Spraw Petycji, podczas której rozpoznawana była petycja Fundacji Thomasa Jeffersona dotyczącą praw osób, które ukończyły aplikację adwokacką lub radcowską oraz zasad przeprowadzania egzaminu adwokackiego i radcowskiego.

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, przedstawiła sprawy osobowe, które omówiło i rozstrzygnęło Prezydium. Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, zreferowała z kolei najistotniejsze zagadnienia wynikające z protokołów okręgowych rad adwokackich, które następnie zostały omówione przez pozostałych członków Prezydium. Prezydium przedyskutowało też kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.

Po posiedzeniu odbyło się spotkanie świąteczne Prezydium NRA z adwokatami współpracującymi z Prezydium NRA oraz pracownikami biura NRA. 

20 grudnia, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA wziął udział w spotkaniu świątecznych krakowskiej izby adwokackiej. 

21 grudnia, adw. Jarosław Szczepaniak, członek NRA, wziął udział w kolejnym spotkaniu Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych. Podczas spotkania przyjęto stanowisko dot. wolności mediów i dostępu obywateli do informacji. (czytaj stanowisko)

22 grudnia, adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Janina Ochojska, prezes Polskiej Akcji Humanitarnej, podpisali 22 grudnia umowę darowizny na 100 tys. zł od Adwokatury na pomoc mieszkańcom Aleppo. (czytaj więcej)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email