Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

10.11.2016

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

4-5 listopada, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA, adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, adw. Jerzy Zięba, dotychczasowy opiekun Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich z ramienia NRA, wzięli udział w Konferencji Kierowników Szkolenia Aplikantów w Warszawie (czytaj relację).

5 listopada, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA i adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA wzięli udział w konferencji "Społeczny i prawny wymiar mowy nienawiści w internecie", zorganizowanej przez Zespół ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

8 listopada, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Było to ostatnie posiedzenie w tej kadencji. Omówiono sprawy organizacyjne związane z Krajowym Zjazdem Adwokatury. Prezydium NRA podjęło uchwałę w sprawie powołania adw. Piotra Ziętarskiego w skład kolegium redakcyjnego „Palestry”.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, przedstawił sprawy osobowe, które omówiło i rozstrzygnęło Prezydium. Mecenas Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, zreferował z kolei najistotniejsze zagadnienia wynikające z protokołów okręgowych rad adwokackich, które następnie zostały omówione przez pozostałych członków Prezydium. Prezydium przedyskutowało też kwestie finansowe, które przedstawiła adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA.

9 listopada, adw. Ziemisław Gintowt, członek NRA, wziął udział w kolejnym spotkaniu samorządów zawodowych i zawodów prawniczych. Ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Porozumienia istnieje wola odbywania roboczych spotkań konsultacyjnych, które będą dotyczyć przede wszystkim planów i działań w sferze mediacji i edukacji prawnej oraz większych projektów legislacyjnych - na etapie formułowania założeń. Z ramienia MS będą w nich uczestniczyć najprawdopodobniej sędzia Łukasz Piebiak oraz przedstawiciele Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich. Prawdopodobny termin pierwszego spotkania to styczeń/luty 2017. 

9-10 listopada, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, wziął udział w II Konferencji Naukowej Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku "Prawo transportowe - Morze. Ląd, Powietrze", która odbyła się w Gdyni. 

9 listopada, adw. Andrzej Siemiński, członek NRA, wziął udział w obchodach 25-lecia reaktywowania samorządu aptekarskiego. Uroczystośc miała miejsce w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

10 listopada, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, wziął udział w spotkaniu w Ministerstwie Cyfryzacji. Obecni byli również Karol Okoński z MC, Tomasz Zdzikot z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Marcin Warchoł z Ministerstwa Sprawiedliwości. Rozmowy dotyczyły wprowadzenia jednolitego adresu doręczeń dla obywateli oraz kwestii doręczeń za pośrednictwem elektronicznego biura podawczego.

Tagi: kronika, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email