Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

28.10.2016

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

22 października, odbyło się posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej. (czytaj więcej)

22 października, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA oraz adw. Stanisław Esteich, przewodniczący Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki wzięli udział w Ogólnopolskim balu mistrzów sportu środowisk prawniczych w Łodzi.

25 października, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono m.in. kwestie związane z przygotowaniami do Krajowego Zjazdu Adwokatury. 

Prezydium omówiło również kwestie techniczne dotyczące złożenia skargi do Trybunał Konstytucyjnego w sprawie rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu oraz zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Ponadto Prezydium NRA podjęło uchwałę w sprawie przyznania pośmiertnie odznaki Adwokatura Zasłużonym Sławomirowi Mrożkowi.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, przedstawił sprawy osobowe, które omówiło i rozstrzygnęło Prezydium. Mecenas Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, zreferował z kolei najistotniejsze zagadnienia wynikające z protokołów okręgowych rad adwokackich, które następnie zostały omówione przez pozostałych członków Prezydium. Prezydium przedyskutowało też kwestie finansowe, które przedstawiła adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA.

27 października, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA oraz adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, wzięli udział w VI Dniach Kulrury Adwokatury Polskiej w Krakowie. 

Tagi: kronika, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email