Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

21.10.2016

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

14 października, adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, adw. Andrzej Siemiński, członek NRA, adw. Czesław Jaworski, redaktor naczelny Palestry i adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA oraz pomysłodawczyni i organizatorka Przeglądu Kina Prawniczego, wzięli udział w uroczystym otwarciu tego filmowego wydarzenia w kinie Muranów w Warszawie. (czytaj więcej)

15 października, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Jacek Ziobrowski – prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, adw. Czesław Jaworski – redaktor naczelny „Palestry”, adw. Sławomir Ciemny – przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, adw. Anisa Gnacikowska – członek NRA wzięli udział w konferencji Komisji Praw Człowieka przy NRA "Adwokatura w obronie praw człowieka" w Warszawie. (czytaj więcej)

15 października, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, wziął udział w konferencji naukowej pt. „Wolność człowieka – problemy filozoficzne i prawne” w Bydgoszczy (czytaj więcej)

17 października, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA oraz adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący WKR, wzięli udział w obchodach 30-lecia Trybunału Konstytucyjnego w Gdańsku (czytaj więcej)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email