Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

12.01.2015

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.

23 grudnia 2014 r., adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, wziął udział w spotkaniu z ministrem pracy i polityki społecznej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Na spotkaniu omawiano projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej poddanej konsultacjom społecznym i międzyresortowym. Adw. Dębowski przedstawił argumenty, dla których przedsądowa pomoc prawna dla ubogich winna być świadczona przez adwokatów i radców prawnych, wskazując na istotną rolę tajemnicy zawodowej i obrończej w procesie udzielania porady prawnej. Część rozmowy poświęcona była roli organizacji społecznych w procesie udzielania porad prawnych dla najuboższych. Adw. Dębowski postulował, by w każdym wypadku zapewnić najuboższym klientom minimalny standard świadczenia usług prawnych finansowanych z publicznych środków, do których zalicza się to, by osoba udzielająca opłacanej środkami publicznymi porady prawnej objęta była tajemnicą zawodową, a w sprawach porad prawny z zakresu prawa karnego tajemnicą obrończą, by osoba udzielająca porady dysponowała wiedzą zweryfikowaną pozytywnym wynikiem egzaminu zawodowego, względnie egzaminu wstępnego na aplikację, oraz by posiadała doświadczenie procesowe.

7 stycznia, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA oraz adw. Ziemisław Gintowt, członek Naczelnej Rady Adwokackiej, wzięli udział w uroczystości ślubowania aplikantów izby warszawskiej. Sala Filharmonii Narodowej wypełniona była po brzegi. W programie znalazł się koncert Orkiestry Sinfonia Viva pod dyrekcją Tomasza Radziwonowicza, pt. „Muzyka srebrnego ekranu”.

Tagi: NRA, kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email