Kraków: wyłoniono reprezentanów izby w Konkursie Krasomówczym

18.04.2016

W krakowskim Klubie Adwokatów odbyły się eliminacje izbowe Konkursu Krasomówczego a następnie wyłonienie laureatów. Ogłoszenie wyników 11 kwietnia połączone było z koncertem poświęconym pamięci adwokatów, którzy zginęli w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. 

Eliminacje odbyły się 1-3 kwietnia. Aplikanci adwokaccy prezentowali swoje umiejętności w roli pełnomocników procesowych w procesie cywilnym lub w roli obrońcy albo pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego w procesie karnym. Wystąpienia oceniały dwie Komisje. 

Komisja nr 1 w składzie: przewodniczący adw. Stanisław Kłys, adw. Andrzej Buczkowski, prof. Anna Lutosławska i prof. Tadeusz Malak.

Komisja nr 2 w składzie: przewodniczący adw. Paweł Gieras,  adw. Piotr Ochałek, adw. Władysław Pociej oraz Przemysław Firek.

Uroczyste ogłoszenie wyników, odbyło się w dniu 11 kwietnia również w Klubie Adwokatów. Komisje konkursowe wyłoniły następujących laureatów:

I miejsce ex aequo apl. adw. Maria Skotnicka oraz apl. adw. Michał Koenigsberg. Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc będą reprezentować izbę krakowską podczas Środowiskowego Konkursu Krasomówczego, który odbędzie się w czerwcu tego roku.

Drugiego miejsca, Komisje zdecydowały nie przyznawać, natomiast dwa równorzędne III miejsce ex aequo zdobyli: apl. adw. Ewa Kocoł oraz apl. adw. Jakub Staszkiewicz.

Laureaci otrzymali nagrody finansowe. Ponadto każdy z uczestników Konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz nagrody w postaci publikacji prawniczych.

Komisji przyznała aż 29 wyróżnień, wskazując na wysoki poziom wypowiedzi zarówno pod względem przytaczanych argumentów, jak i walorów krasomówczych.

Wszystkim laureatom jeszcze raz gratulujemy.

Tagi: konkurs krasomówczy

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email