KPCz ws respektowania prawa do bezpłatnej pomocy tłumacza

14.12.2015

Komisja Praw Człowieka przy NRA zwróciła się do Prokuratora Generalnego z apelem o to, by prokuratorzy respektowali uprawnienia podejrzanych, którzy nie władają językiem polskim, do bezpłatnej pomocy tłumacza w porozumiewaniu się z obrońcą w toku postępowania przygotowawczego. W praktyce bowiem prawo do bezpłatnej pomocy tłumacza respektowane jest tylko na etapie czynności procesowych.  

Komisja zwraca uwagę, że prokuratorzy nie zapewniają podejrzanym, niewładajacym językiem polskim, dostępu do bezpłatnej pomocy tłumacza przy porozumiewaniu się i spotkaniach z obrońcami. Zaś brak możliwości efektywnego porozumienia się obrońcy z podejrzanym wyklucza możliwość realnego wykonywania obowiązków obrońcy, co przesądza o iluzoryczności prawa do obrony każdego podejrzanego (w art. 6 Kodeksu postępowania karnego).

Komisja zwraca też uwagę na problem systemowy - konieczność objęcia tłumacza uczestniczącego w spotkaniach obrońcy z podejrzanymi tajemnicą obrończą. 

(czytaj cały apel Komisji Praw Człowieka przy NRA)

Tagi: NRA, komisje,

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email