KPCz na spotkaniu Zespołu ds. ETPCz

13.12.2012

Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej wzięła udział 12 grudnia br. w zebraniu Zespołu międzyresortowego do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA oraz adw. Justyna Metelska. członek Komisji Praw Człowieka przy NRA przedstawili sygnalizacyjnie dostrzegane przez adwokatów przypadki niewykonywania orzeczeń ETPCz i niedochowania standardów ETPCZ, a w szczególności: nadużywanie i przewlekłość tymczasowego aresztowania, przeludnienie zakładów karnych i aresztów śledczych, przewlekłość postępowań sądowych, brak odpowiedniego dostępu do opieki medycznej w zakładzie karnym i areszcie śledczym, praktyczny brak dostępu zatrzymanego lub podejrzanego do obrońcy lub adwokata z urzędu na początku postępowania przygotowawczego, brak efektywnej realizacji praw ojców, naruszenie standardów ETPCz w sprawach lustracyjnych oraz brak efektywnych instrumentów gwarantujących prawa reprodukcyjne.

W dyskusji uczestniczyli także: Karolina Więckiewicz z Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny; Krystyna Kozłowska, Rzecznik Praw Pacjenta; Piotr Kujawa, przedstawiciel Ministra Zdrowia, Robert Zygadło, sekretarz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego; poseł Robert Biedroń, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Praw Człowieka i Sprawiedliwości oraz członek zgromadzenia parlamentarnego Rady Europy; Dominika Bychawska-Siniarska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka; a także przedstawiciele resortów zgodnie z zarządzeniem nr 3 Prezesa Rady Ministrów z 8 stycznia 2008 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Dyskusji przewodniczyła pani Justyna Chrzanowska, pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych do sprawy postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

 

Tagi: człowieka, NRA, komisja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email