Konstytucyjne prawo do obrony rzeczywistej

25.04.2013

- Konstytucja zobowiązuje, by w postępowaniu karnym działał obrońca gwarantujący prawo do obrony rzeczywistej a nie jakikolwiek obrońca. – pisze adw. Czesław Jaworski w najnowszym wydaniu magazyny Prawnik, dodatku do Dziennika Gazeta Prawna.

Artykuł jest polemiką do tekstu mec. Dariusza Sałajewskiego „Obrona nie do obrony” odnoszącego się do projektu nowelizacji kodeksu postępowania karnego, który zakłada przyznania radcom prawnym możliwości występowania w sądach w sprawach karnych.

Adw. Czesław Jaworski odnosi się do krytykowanej przez mec. Sałajewskiego propozycji dopuszczenia do spraw karnych jedynie radców prawnych nie zatrudnionych na etacie. Były prezes NRA uważa natomiast, że dopuszczenie do reprezentowania w sądzie klientów przez radców prawnych zatrudnionych na etatach m.in. w urzędach państwowych, policji i służbach specjalnych jest kuriozalnym pomysłem jakiego nikt w Unii Europejskiej nie zna. - Jak się wydaje chciejstwo niektórych przedstawicieli samorządu radcowskiego nie ma żadnych granic. Ciekawe, kiedy przyjdzie kolej na próbę przejęcia niektórych czynności notarialnych, rzeczników patentowych czy innych zawodów prawniczych. – pisze redaktor naczelny „Palestry”.

Autor felietonu przypomina również, że samorząd radcowski powstał z myślą o zapewnieniu obsługi prawnej państwowych i spółdzielczych jednostek organizacyjnych, nie zaś do obsługi prawnej osób fizycznych. – Mimo, iż status radcy prawnego po transformacji ustrojowej uległ wyraźnym przeobrażeniom, idee, które stanowiły siłę sprawczą powołania ich samorządu, nie straciły na znaczeniu. Przejawia się to m.in. w braku wyraźnego stanowiska samorządu radcowskiego w ważnych sprawach dla ochrony praw i wolności obywatelskich czy w przyjętym modelu szkolenia aplikantów radcowskich i doskonalenia zawodowego radców prawnych w zakresie prawa karnego. - czytamy.

Czytaj artykuł adw. Czesława Jaworskiego

Tagi: obrońca, radca prawny, publikacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email