Konkurs na esej dla uczniów szkół ponadpodstawowych

31.01.2018

Z okazji 100-lecia samorządu adwokackiego w Polsce Naczelna Rada Adwokacka ogłasza konkurs dla uczniów szkół na pracę pisemną, w formie eseju, pt.: „Rola adwokatów w życiu społecznym”.

Opracowanie może dotyczyć analizy pracy adwokata i jej wpływu na życie społeczne, wydarzenia historycznego z udziałem adwokatów, które miało wpływ na losy Polski lub też przybliżenie sylwetki adwokata - społecznika, działającego lokalnie w miejscu zamieszkania ucznia.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz uczniów klas siódmych szkół podstawowych. 

Nagrodą w konkursie jest Apple iPad 9.7" 32GB.

Prace pisemne o objętości nie przekraczającej 3 stron formatu A4, napisane czcionką New Times Roman rozmiar 11, odstępy między wierszami 1,5, prosimy przesyłać na adres: Naczelna Rada Adwokacka, ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: biuro.prasowe@nra.pl

Termin nadsyłania prac upływa 10 maja 2018 roku.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez jury w składzie: adw. Rafał Dębowski, adw. Jacek Dubois, adw. Andrzej Grabiński, adw. Sylwia Gregorczyk-Abram, adw. Jerzy Zięba oraz adw. Czesław Jaworski.

Ogłoszenie wyników zostanie podane na stronie adwokatura.pl nie później niż 11 czerwca 2018. O terminie wręczenie nagrody zwycięzca zostanie poinformowany telefonicznie. 

Patronat nad Konkursem objął zasłużony nestor Adwokatury Polskiej, adw. Czesław Jaworski, redaktor naczelny adwokackiego pisma „Palestra” i prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w latach 1995-2001.

Zapraszamy wszystkich chętnych do nadsyłania swoich prac.

Regulamin konkursu

Załączniki dla uczestników konkursu

Tagi: konkurs, 100-lecie Adwokatury, edukacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email