Konferencja Kierowników Szkolenia

19.05.2015

Konferencja Kierowników Szkolenia, zorganizowana przez Komisję Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, odbyła się od 15 do 17 maja 2015 roku w Turznie k. Torunia.

W konferencji wzięli udział kierownicy szkoleń, członkowie komisji, a także zaproszeni goście, w tym: adw. Jerzy Glanc wiceprezes NRady Adwokackiej oraz adw. Jerzy Zięba członek Prezydium NRA.

W trakcie konferencji jej uczestnicy przedyskutowali szereg bieżących problemów, związanych z kształceniem aplikantów. Jednym z podstawowych tematów była kwestia zmodyfikowania toku szkolenia aplikantów w sposób uwzględniający fakt, iż począwszy od 2016 roku jednym z zagadnień na egzaminie adwokackim będzie zadanie dotyczące etyki adwokackiej oraz zasad wykonywania zawodu adwokata.

Zebrani omówili także funkcjonowanie zmodyfikowanego uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej z 16 grudnia 2014 roku Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej, nie dostrzegając w chwili obecnej konieczności jego głębszej modyfikacji oraz potrzeby rozpoczęcia prac nad nowym Regulaminem. Znaczna część obrad konferencji poświęcona była problemom związanym z rozliczaniem kosztów aplikacji, w tym sposobu rozliczania płatności za praktyki aplikantów odbywane w sądach i prokuraturze.

Konferencja stała się także okazją do zaprezentowania publikacji powstałej na bazie materiałów pokonferencyjnych z Konferencji Naukowej Aplikantów Adwokackich, która odbyła się w Jastrzębiej Górze. Książka pod tytułem „Nowoczesne środki techniczne służące pozyskiwaniu informacji (nagrania, podsłuch, monitoring, GPS-tracking) w polskim systemie prawa”, stanowiąca zbiór najlepszych referatów, wydana została dzięki Naczelnej Radzie Adwokackiej. Zebrani uznali, że należy kontynuować tradycję organizowania konferencji naukowych dla aplikantów adwokackich, korygując jednak częściowo jej dotychczasowe zasady.

Podjęto szereg uchwał dotyczących poruszonych zagadnień, stanowiących podstawę do przygotowania szczegółowych rozwiązań w zakresie przedyskutowanych problemów.

Czas niepoświęcony na obrady stanowił doskonałą okazję do integracji środowiska osób zaangażowanych w kształcenie aplikantów adwokackich, do wymiany poglądów, informacji i spostrzeżeń dotyczących kształcenia aplikantów w różnych izbach. 

Tagi: NRA, szkolenia

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email