Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury ws. łódzkich adwokatów

21.12.2016

Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Ewa Krasowska, wydała komunikat w sprawie łódzkich adwokatów, którym lekarz sądowy miał wystawiać nieuzasadnione zaświadczenia lekarskie. Rzecznik informuje, że mimo braku informacji z prokuratury, Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Łodzi wszczął dochodzenia dyscyplinarne wobec konkretnych adwokatów, którym organy ścigania postawiły zarzuty.

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury:

Kolejny komunikat nt. sprawy łódzkich adwokatów

Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Ewa Krasowska, do dnia dzisiejszego nie otrzymała żadnej odpowiedzi na pismo wystosowane do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu, w którym zwróciła się o stosowne informacje, w tym także o udzielenie wglądu do akt tej sprawy, konieczne do prowadzenia dochodzeń dyscyplinarnych. Odpowiedzi takiej nie otrzymał także Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Łodzi.

Pomimo braku w/w informacji, mając na celu szybkość i sprawność działania pionu dyscyplinarnego, Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Łodzi w dniu 02.12.2016r. wszczął postępowanie w sprawie, zaś  w dniu 13.12.2016r. wysłał pisma do wszystkich adwokatów członków Izby Adwokackiej w Łodzi z prośbą o zgłoszenie się - w przypadku przedstawienia zarzutów przez organy ścigania w/w sprawie.

Podjęte czynności, mimo braku w tym zakresie współdziałania ze strony prokuratury, pozwoliły na wszczęcie dochodzeń dyscyplinarnych wobec konkretnych adwokatów.

Niniejsza sprawa jest monitorowana przez Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury.

Adw. Ewa Krasowska

Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury                                             

Tagi: komunikat, dyscyplinarny

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email