Komunikat po nadzwyczajnym posiedzeniu NRA

15.09.2016

Publikujemy komunikat po nadzwyczajnym posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej 15 września 2016 r.

"Na nadzwyczajnym posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej podnoszono, że w kontekście braku klarownych reguł reprywatyzacyjnych, których nie udało się wypracować przez 27 lat, odpowiedzialnością za wynikające stąd negatywne konsekwencje obciążani są w pierwszej kolejności prawnicy uczestniczący w tych postępowaniach. Obecna, przede wszystkim medialna ocena aktywności adwokatów, dokonywana jest z pominięciem stanu obowiązującego - ułomnego w tym zakresie prawa. W tej sytuacji Naczelna Rada Adwokacka ze zrozumieniem przyjęła decyzję o dymisji z funkcji Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adwokata Grzegorza Majewskiego, uznając że odpowiada ona obowiązującym w Adwokaturze wysokim standardom etycznym, które powinny być powszechne wśród osób pełniących funkcje publiczne."

Tagi: komunikat

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email