Komunikat organizacyjny w sprawie egzaminów adwokackich

10.03.2020

Z uwagi na zbliżający się termin egzaminu adwokackiego (24-27 marca 2020 r.) oraz rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem, uprzejmie informujemy, że Naczelna Rada Adwokacka pozostaje w stałym kontakcie z Ministerstwem Sprawiedliwości – organizatorem egzaminów prawniczych.

Przewodniczący komisji egzaminacyjnych ds. egzaminu adwokackiego w 2020 r. informują, że obecnie brak jest podstawy do zmiany terminu egzaminu. Jednak nie można tego wykluczyć, jeśli wzrośnie zagrożenie.

Osoby przystępujące do egzaminu proszone są o śledzenie bieżących informacji na stronach adwokatura.pl, okręgowych rad adwokackich i ministerstwa sprawiedliwości.

Informujemy, że podczas egzaminu zostaną zachowane najwyższe standardy higieny i bezpieczeństwa zalecane przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Organizator egzaminu zaleca również powstrzymanie się od przebywania w miejscach stanowiących potencjalne zagrożenie zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz dokonanie przez zdających realnej oceny stanu zdrowia tuż przed egzaminem, w pierwszym i kolejnych dniach egzaminu, aby na egzamin nie zgłaszały się osoby chore. Organizator sugeruje też zaopatrzenie się na użytek własny w środki antybakteryjne, takie jak: płyn, żel lub chusteczki do dezynfekcji rąk, ewentualnie maseczki ochronne.

Okręgowe Rady Adwokackie, na terenach których przeprowadzane są egzaminy adwokackie, podejmą decyzje o zakresie dodatkowych działań profilaktycznych, polegających w szczególności na dezynfekcji stołów i sprzętu komputerowego po każdym dniu egzaminu oraz udostępnieniu posiadanych środków dezynfekujących na sali, na której zostanie przeprowadzony egzamin.

 

Tagi: egzamin, aplikacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email