Komunikat MS dot. pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

30.03.2020

Ministerstwo Sprawiedliwości wydało informację dotyczącą możliwości dopuszczenia pracy zdalnej oraz udzielania porad prawnych przez telefon czy drogą mailową przez osoby świadczące taką pomoc w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej. Ma to zapobiec utracie wynagrodzeń w przypadku niemożności świadczenia tej pomocy z przyczyn wywołanych stanem epidemii.

Prezes NRA, adw. Jacek Trela, zwrócił się do dziekanów Izb adwokackich z prośbą o podjęcie – w porozumieniu ze starostami – działań umożliwiających realizację świadczenia przez adwokatów nieodpłatnej pomocy prawnej w zdalny sposób.

(czytaj Komunikat MS)

Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości w tej sprawie został również zamieszczony na stronie internetowej:

(zobacz stronę internetową)

Tagi: komunikat, nieodpłatna pomoc prawna, praca zdalna, epidemia

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email