Komisja Praw Człowieka przy NRA zaniepokojona działaniami dotyczącymi ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

19.11.2015

- Z najwyższym niepokojem obserwujemy instrumentalne postępowanie władzy wykonawczej i ustawodawczej w stosunku do Trybunału Konstytucyjnego, godzące w wynikającą z zasady trójpodziału władzy równowagę ustrojową – napisała Komisja Praw Człowieka przy NRA w stanowisku zajętym 19 listopada 2015 r.  

Adwokaci tłumaczą, że TK stanowi krytyczny element w demokratycznym systemie wzajemnej kontroli władz i zasługuje na bezwzględny szacunek, niezależny od aktualnego układu sił politycznych.

KPCz sprzeciwia się również działaniom podejmowanym przez organy władzy publicznej w sprawie wyboru sędziów TK, których kadencja upływa w 2015 r. - Niezależnie od podnoszonych poważnych wątpliwości dotyczących prawidłowości i zgodności z prawem rozwiązań uchwalonych przez Sejm VII kadencji, podejmowane obecnie inicjatywy ustawodawcze dotyczące ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, zmierzające do zmiany ustawy z mocą wsteczną, Komisja ocenia jako podważające zaufanie do fundamentów demokratycznego państwa prawnego. – czytamy.

Zdaniem Komisji podejmowane w ostatnim czasie działania władz publicznych mogą być postrzegane jako przejaw instrumentalnego traktowania prawa, stanowiącego nadużycie procesu legislacyjnego w celach politycznych.

Komisja wyraża też zaniepokojenie tempem prac legislacyjnych i apeluje o przeprowadzenie rzetelnych konsultacji nad zgłaszanymi inicjatywami ustawodawczymi. 

Stanowisko zostało przekazane do Prezydenta RP raz Marszałków Sejmu i Senatu.

czytaj stanowisko KPCz

Tagi: legislacja, komisja, człowieka, trybunał

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email