Komisja Praw Człowieka przy NRA o prawie do pokojowych zgromadzeń i protestów

12.12.2017

Komisję Praw Człowieka przy NRA niepokoją postępowania funkcjonariuszy publicznych, którzy utrudniają pokojowe zgromadzenia i protesty.

Komisja w podjętej w tej sprawie  uchwale apeluje do przedstawicieli organów ścigania, a w szczególności do funkcjonariuszy Policji, o poszanowanie godności uczestników pokojowych zgromadzeń, powstrzymanie się od stosowania nieproporcjonalnych i nieuzasadnionych środków przymusu, a także od bezprawnego izolowania demonstrantów i arbitralnego pozbawiania ich wolności osobistej. Zdaniem Komisji legitymowanie uczestników demonstracji, przy jednoczesnym wielogodzinnym ograniczaniu ich prawa do przemieszczania się, należy uznać za niezgodne z prawem pozbawienie wolności osobistej.

Komisja podkreśla, że prawo do pokojowych zgromadzeń oraz wyrażania opinii w formie pokojowych protestów stanowią fundament demokracji. Bezprawne ich ograniczanie łamie podstawowe prawa człowieka w demokratycznym państwie prawnym. Komisja przypomina też, że użycie siły fizycznej przez policję należy traktować jako środek ostateczny, który może być stosowany wyłącznie wobec osób stanowiących rzeczywiste zagrożenie dla porządku publicznego i powinien być proporcjonalny do stopnia zagrożenia.

Czytaj uchwałę KPCz przy NRA

Tagi: uchwała, komisja, prawa człowieka

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email