Komisja Praw Człowieka popiera petycję HFPC dot. nowelizacji przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich

12.07.2017

Petycja Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dotyczącą nowelizacji przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich była rozpoznawana na posiedzeniu senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 11 lipca. Obecni byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka. Naczelną Radę Adwokacką reprezentowała adw. Małgorzata Mączka-Pacholak, wiceprzewodnicząca Komisji Praw Człowieka. 

W kwietniu tego roku Helsińska Fundacja Praw Człowieka skierowała petycję o podjęcie prac nad nowelizacją art. 27 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, zgodnie z wytycznymi Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydanym w sprawie Grabowski przeciwko Polsce (skarga nr 57722/12, wyrok z 30 czerwca 2015 r.).

W wyroku w sprawie Grabowski przeciwko Polsce ETPCz uznał, że praktyka polskich sądów, zgodnie z którą w chwili przejścia postępowania w sprawach nieletnich  w tryb rozpoznawania rozpoznawczego nie jest wymagane, dla przedłużenia pobytu nieletniego w schronisku, wydanie odrębnego postanowienia, narusza Konwencję praw człowieka i podstawowych wolności.

11 lipca petycja Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka była rozpoznawana na posiedzeniu senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, z udziałem m.in. przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka.

Naczelną Radę Adwokacką reprezentowała adw. Małgorzata Mączka-Pacholak, wiceprzewodnicząca Komisji Praw Człowieka. Popierając petycję podkreśliła, że wykonanie wyroku w sprawie Grabowski przeciwko Polsce w aspekcie środków generalnych jest konieczne. Nieletni należą do kategorii tzw. wrażliwych podsądnych, a więc standard ochrony ich praw, w szczególności w postępowaniach o represyjnym charakterze, powinien być najwyższy.

Na posiedzeniu senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji jednogłośnie zdecydowała o kontynuowaniu prac nad petycją.

Z petycją, jak również wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka można zapoznać się tutaj. (link do petycji)

Tagi: prawa człowieka, komisja, nieletni

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email