Komentarz do przepisów o postępowaniu dyscyplinarnym adwokatów

07.08.2013

Ośrodek Badawczy Adwokatury im. Witolda Bayer’a przy Naczelnej Radzie Adwokackiej wydał „Komentarz do przepisów o postępowaniu dyscyplinarnym adwokatów”, którego autorami są adw. Krzysztof Kanty i adw. Tomasz Kanty.

Dzięki tej publikacji zwiększyła się szczupła liczba dotychczasowych opracowań na temat postępowania dyscyplinarnego adwokatów. Zważywszy, że praca ma charakter komentarza, czyli ze swej definicji nastawiona jest na zaspokojenie potrzeb praktyki, z pewnością będzie przydatna w pracy osób zaangażowanych w gremia rozstrzygające w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów.

Książka ukazała się dzięki pomocy finansowej udzielonej przez Naczelną Radę Adwokacka oraz Okręgową Radę Adwokacką w Gdańsku.

Zachęcamy do lektury.

Tagi: OBA, publikacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email