Kolejna opinia w sprawie projektu ustawy o postępowaniu dyscyplinarnym

05.02.2013

Projekt jest dotknięty poważną wadą konstytucyjną w zakresie proponowanych rozwiązań co do nowego, jednolitego postępowania dyscyplinarnego wobec niektórych zawodów prawniczych. – twierdzą autorzy kolejnej opinii w sprawie projektu Solidarnej Polski (druk nr 1048).

Stanowisko przygotowali adwokaci: Marek Niedużak, Karol Orzechowski oraz Piotr Terlecki. W swojej opinii podkreślają, że zaproponowane przepisy zawarte w poselskim projekcie ustawy o postępowaniu dyscyplinarnym są niemożliwe do pogodzenia z wymogiem sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu przez samorząd reprezentujący osoby wykonujące profesję zaufania publicznego. Ich zdaniem, stanowią one także istotne zagrożenie dla niezawisłości sędziowskiej i zasady podziału władzy. Autorzy zwracają również uwagę, że w obecnej sytuacji, ustawa Prawo o adwokaturze przewiduje zarówno uczestnictwo Ministra Sprawiedliwości w postępowaniu dyscyplinarnym, jak i kasację do Sądu Najwyższego.

Opinia adwokatów jest zgodna z wcześniejszymi stanowiskami Naczelnej Rady Adwokackiej, które przygotowali adw. Marcin Jerzy Majewski i adw. prof. UAM dr. hab. Maciej Gutowski.

Czytaj opinię

Czytaj też:

NRA krytyczna wobec projektu ustawy o postępowaniu dyscyplinarnym

Samorządowe sądownictwo dyscyplinarne jest niezawisłe

Tagi: NRA, dyscyplinarny

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email